Anasayfa » Kültür - Sanat » AKYARLAR’DAKİ KİLİSE İHALEYE ÇIKIYOR

AKYARLAR’DAKİ KİLİSE İHALEYE ÇIKIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akyarlar’daki eski Rum Ortodoks Kilisesi’ni,  kullandırmak amacı ile ihaleye çıkarıyor.  

Bakanlığın Sayfasında “Kullandırmaya konu yapının bitişik iki duvarı ayakta olup, eski Rum Ortodoks kilisesidir.” diye tarif edilen Akyarlar Rum Ortodoks Kilisesi, aşağıdaki şartnamede açıklandığı şekli ile kullanım amacı ile ihaleye çıkıyor.

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,183308/5225-sayili-kanun-kapsaminda-mugla-ili-bodrum-ilcesi-ak-.html

 

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIKLARININ KULLANDIRILMASI DUYURUSU

TK-21

 

1- Muğla İli, Bodrum İlçesi, Akyarlar Mahallesi, 306 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı bulunan, 1060,90 m² yüzölçümlü, (Mülga) Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen taşınmaz, 5225 sayılı Kültür Yatırım ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ve bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca çıkarılan “Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 25 yıl süreyle irtifak hakkı tesisi yoluyla özel tesis (Kütüphane, Müze, Arşiv, Sanat Galerisi, Sanat Atölyesi, Sanatsal Tasarım Ünitesi, Sanat Stüdyosu ile benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerin ya da ürünlerin yapıldığı üretildiği mekanlar ile yeme içme üniteleri, satış birimleri vb. gibi işlevler verilerek) olarak yerli tüzel kişilere kullandırılacaktır.

 

2- Yatırımcıların 04/09/2017 günü saat 16.30’a kadar “Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik” in 7. maddesi ile Tescilli Kültür Varlıklarının Kullandırılması Şartnamesi (TK-21) gereğince istenilen bilgi ve belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Evrak’ına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

3- Söz konusu taşınmaz için tüzel kişilik olarak başvurulmalıdır.

 

4- Bakanlığa yapılan başvurular, Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde ve Kullandırma Şartnamesinde belirlenecek hususlar kapsamında İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilir.

 

5- Bakanlıkça istenilen teminat; kesin ve süresiz teminat mektubu veya Türk Lirası cinsinden nakit olarak verilir. Nakit T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR370000100100000350121007 IBAN nolu hesaba yatırılacaktır.

 

6- Başvuruya esas ayrıntılı bilgi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Emlak Dairesi Başkanlığı, Anafartalar Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:4 A Blok 06050 Ulus/Altındağ/ANKARA adresinden alınabilecektir.                                 (Tel: 0 312 508 64 05 – 0312 508 64 33)

 

7- Bakanlık, ön izin verilmeyen yatırımcıların teminatını iade eder.

 

8- Bu duyuru kapsamında yapılacak kullandırmalarda 5225 sayılı Kültür Yatırım ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik, Tescilli Kültür Varlıklarının Kullandırılması Şartnamesi hükümleri ve ilanda belirtilen diğer hususlar uygulanır.

 

9- İnceleme Komisyonu; yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda Şartnamede yer alan taşınmazın başvuru sahiplerine tahsis edilip edilmeyeceği hususunda serbesttir.

 

10- Bu şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial