Anasayfa » Politika » VELİ ve ÖĞRENCİLER SEÇMELİ DERS HAKLARINI KORUMAYA ÇAĞRILDI

VELİ ve ÖĞRENCİLER SEÇMELİ DERS HAKLARINI KORUMAYA ÇAĞRILDI

Bodrum Veli Derneği ve Bodrum Eğitim-Sen “Seçmeli Ders Haktır ve Kullanılmayan Hak  Hak değildir. Veli ve Öğrencilerimizi de , haklarını korumaya davet ediyoruz. Bodrum genelinde ders seçimi konusunda sorun yaşayan tüm öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz bizlere ulaşabilir.” diyerek, Eğitim-Sen önünde bir açıklama yaptılar.

Bodrum Eğitim-Sen Binası önünde Veli-Der adına  Nuri Alikoç, Eğitim-Sen adına Şükriye Akengin’in yağtığı basın açıklamasına;  Emekli Sen, Add, Sol parti, Hdp ve  Emek Partisi’nden de katılım vardı.

Seçmeli Ders Haktır ve Kullanılmayan Hak  Hak değildir.

Eğitim sistemimiz; her geçen yıl bilimsellikten, araştırmacılıktan, sorgulayıcı yaklaşımdan, sanattan, spordan ve üretimden uzaklaşarak, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini hızla  karanlığa doğru sürüklemektedir. Milli Eğitim sistemimizin içler acısı hali gözler önünde durmaktadır. Pandemi ile sorunlar ve fırsat eşitsizliği daha da artmıştır.

En son Boğaziçi Üniversitesi Rektör atamasında şahit olduğumuz gibi olağanüstü hal döneminde çıkarılan KHK’lar normal şartlar altında hala yürürlükte tutulmaktadır. Öğretim görevlilerinin aralarında yaptıkları seçimle belirlenmesi gereken rektörler liyakata bakılmaksızın siyasi tercihleri sayesinde bu mevkileri işgal etmektedirler. Aynen seçmeli derslerde olduğu gibi seçim sadece lafta kalmakta, siyasi görüşler doğrultusunda tepeden dayatma her yere yayılmaktadır.

MEB 2 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe giren Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Öğretim Programları bölümünde seçmeli dersler hakkında özetle aşağıdaki düzenlemeleri yapmıştır.

“Seçmeli dersler, öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.”

“Ders seçimi okulun imkânlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından aralık ve ocak ayları içinde yapılır, (…..) Süresi  içerisinde  ders  seçimi  yapmayan  öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenir.

“Ortak  dersler kapsamındaki yeteneğe bağlı seçimlik dersler hariç seçmeli dersler en az 10, seçmeli meslek dersleri  ise  en  az  8  öğrencinin  talebi  doğrultusunda  öğretime  açılır. Ders  yılı  içerisinde öğrenci  sayısı  azalsa bile  o  dersin  okutulmasına  devam  edilir.

Yeterli  talebin  olmamasından  dolayı  açılamayan seçimlik dersler millî eğitim müdürlüklerinin onayına bağlı olarak merkezi bir okul/okullarda açılabilir  ve farklı okul öğrencilerinin kayıtları okullarında kalmak üzere seçimlik dersleri bu okul/okullarda almaları sağlanabilir.

Buradan da anlaşılacağı üzere ders seçme, velisinin bilgisi dahilinde öğrenciye aittir.  Sadece bu hakkı kendisi kullanmayan öğrenciler adına okul idaresi karar verebilir. ‘Yeterli talep yok, derslik yok, öğretmen yok’ vb yönlendirmelerle çocuklarımızın istemediği dersleri seçmeye zorlanması yasal değildir.

MEB kendi hazırladığı yönetmelikle ters düşmemelidir. Seçmeli ders seçimi özgür bir seçim olmanın dışına çıkarılmamalı, seçmeli din dersleri de fiili bir şekilde zorunlu din derslerine dönüştürülmemelidir.

Öğrenciler ve veliler adına ders seçen okul yöneticileri suç işlediklerini bilmeli ve ona göre hareket etmelidir. Veli Der Bodrum Şubesi olarak ilgilileri uyarıyor, çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde hangi nedenle olursa olsun mağdur edilen veli ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor, eğitim politikalarına ilişkin her konuda olduğu gibi, bu konuda da her türlü siyasal ve ideolojik yönlendirmenin karşısında duracağımızın, seçmeli ders seçimi sürecini yakından takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Seçmeli Ders Haktır ve Kullanılmayan Hak  Hak değildir. Veli ve Öğrencilerimizi de , haklarını korumaya davet ediyoruz.

Bodrum genelinde ders seçimi konusunda sorun yaşayan tüm öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz bizlere ulaşabilir.

 

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial