Anasayfa » Çevre » 46 KENT KONSEYİ “DOĞAL SİT ALANLARI PROJESİ DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ”

46 KENT KONSEYİ “DOĞAL SİT ALANLARI PROJESİ DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ”

Türkiye Kent Konseyleri Platformu 21. Genel Kurulu Toplantısı, bu kez Milas’ta gerçekleşti.

25-26 Şubat 2017 tarihlerinde, 47 kent konseyinin ve yaklaşık 200 kişinin izlediği ve Milas Kent Konseyi ev sahipliğinde yapılan  21. Türkiye Kent Konseyleri Platformu Genel Kurulu Toplantısı’na, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir katıldı. Milashan Otel’de yapılan toplantının birinci gün gündem maddesi, 16 Nisan’da yapılacak anayasa referandumu idi. Konuk akademisyen Prof. Dr. Emre Bağce, 63 maddelik bir karşılaştırılmalı referandum çalışmasını sundu. Bugünkü anayasa ve değiştirilmesi istenen şekli ile yaptığı sunumun ardından, Bağce “evet ya da hayır kararı verilirken, bilimsel verilere dayanılması gerekir” diyerek, dünyadaki başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistemlerden; ekonomik, siyasal ve sosyal sonuçlarını anlatan istatisiktilere de yer verdi. Bağce, başkanlık, ya da yarı başkanlık sistemlerinden parlementer sisteme  geçişlerin düşünüldüğü ve çalışmaların yapıldığı ülkelerin daha çoğunlukta olduğunu vurgularken, parlamenter sistemden başkanlık sisteme geçişlerin de son derece az olduğunu verilere dayanarak aktardı.
“KAYGILARIMIZ VAR”

” Anayasa Değişiklik Süreci’nde ‘demokratik katılım’ bakımından herhangi bir yer ve rol alamayan Kent Konseylerinin durumunun görüşüldüğü ve kent konseylerinin referandum sürecine bakışının tartışıldığı toplantıda, konu ile ilgili sonuç bildirgesinde şu görüşlere yer verildi.

“Anayasa metinleri toplumsal uzlaşım metinleridir. Bu anlamda toplumun tüm kesimleri ve kurumları tarafından etraflıca tartışılması ve demokratik katılımla oluşturulması gerekmektedir.16 Nisan 2017 tarihinde halk oyuna sunulan anayasa  değişikliği metni, söz  konusu demokratik süreçler işletilmeksizin, OHAL koşulları altında hazırlanmıştır. Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nu oluşturan Kent Konseyleri olarak anayasa değişikliği metninin getirdikleri ve götürdükleri üzerine halkımızı bilgilendirmek konusunda kendimizi sorumlu hissediyor ve bu sorumluluğu yerine getirme konusunda Kent Konseylerini göreve çağırıyoruz.

 Hukuk dışı, anti demokratik uygulamaların ülkemizi yeni olumsuzluklara sürükleyeceğini vurguluyor; demokratik kurumlara, üniversitelere, basına ve seçilmiş temsilcilere yönelik uygulamalardan duyduğumuz kaygının altını çiziyoruz.

 Kent Konseyleri, yerel demokrasinin güçlenmesini, uzlaşı kültürünü, ortak aklı ve demokratik katılımı esas alan yerel yönetim mekanizmalarıdır. Kent Konseyleri gelişmiş demokrasi koşullarında, çoğulcu ortamlarda oluşur ve yaşarlar. Bu anlamda tekciliği ve katı merkeziyetçiliği reddederler.”

“BAKANLIK DOĞAL SİT PROJE ÖNERİSİNİ GERİ ÇEKMELİDİR”

Toplantının ikinci günkü gündem maddesi ise,  “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Doğal Sit Alanları ile ilgili Yönetmelik değişikliğinin olası sonuçları” idi.. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden katılan kent konseyleri sorumluları, bölgelerindeki çevre tahribatlarından ve verdikleri mücadelelerden örnekler verdiler. Konunun doğal sit alanları değişikliği olması nedeni ile, bu konuda ilk görüşüne başvurulan Muğla Belediyesi olması nedeni ile ve ilk Muğla Belediyesi’nden oy birliği ile projeye bu haliyle “hayır” kararı çıkarak, ardından Muğla genelinde oluşan ve 100 civarında sivil toplum kuruluşu tarafından kurulan Muğla Çevre Platformu’nun bileşenlerinden olan  (MUÇEP) ve  Bodrum, Marmaris, Milas Kent Konseyleri adına söz alanlar da,  bugüne kadar yaptıkları çalışmaları özetleyerek, açtıkları change.org imza kampanyasına destek istediler.  Aynı sürecin yaşandığını bir diğer bölge de Ayvalık Kent Konseyi idi. Ayvalık Belediyesinin de hayır dediği projenin gerçekleşmesi halinde, olabilecek doğa katliamına da dikkat çekildi. Bu bölüme konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ruşen Keleş de, bu projenin gerçekleşmesi halinde, bakanlar kurulu kararı ile devletin altına imza attığı birçok uluslararası antlaşmaları fiili olarak yok saymış olacaklarını anlattı. Yapılan bilgi alışverişinin ardından, doğal sitl değişiklikleri, sonuç bildirgesinde şöyle yer aldı:

“Ülkemizde uygulanan çevre politikaları tarihi, kültürel ve doğal olmak üzere, koruma altındaki tüm alanlarımızı ve yaşam hakkımızı tehdit etmektedir. Çevre konusunda tarihi, kültürel ve doğal varlıklarımızın gelecek nesillere bırakılması için kent konseyleri olarak verilen mücadeleleri her şartta destekliyor ve yanında yer alıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından projelendirilen doğal sit alanları derecelendirme değişikliğine ilişkin, Türkiye’nin 20 bölgesindeki hazırlıkların derhal geri çekilmesini; yapılacak hazırlık çalışmalarının bilimsel normlara, planlama ilkelerine uygun, bütüncül ve katılımcı bir yaklaşımla yapılmasını istiyoruz. Bunun sonucu olarak yerel yönetimler başta olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşları, ülke menfaatini ve geleceğini göz önünde bulundurarak karar vermeye davet ediyoruz.”

Türkiye Kent Konseyleri Platformu üyelerinin bir kısmı, toplantının ardından ‘Gümüşkesen ve Hekatomnos anıt mezarları ile Baltalı Kapı’dan oluşan Milas kent merkezi tanıtım turu yaparken, uçaklarına yetişmek zorunda olanlar ise, en kısa zamanda Milas’a ziyarete geleceklerini ifade ederek, Milas Kent Konseyi Başkanı Yrd. Dç.Dr. Mehmet Günlük’e ev sahipliğinden ötürü teşekkür ettiler.

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.