Anasayfa » Güncel » BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR. GÜNDEMDE, KONACIK PAZARYERİ VE KÜLTÜR MERKEZİ BİRARADA…

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR. GÜNDEMDE, KONACIK PAZARYERİ VE KÜLTÜR MERKEZİ BİRARADA…

Bodrum Belediye Meclisinin 02.09.2015 Çarşamba Günü Saat 14.00’de, Turgutreis Mahallesi Şevket Sabancı Kültür Ve Sanat Merkezi’nde 17 gündem maddesi ile toplanıyor. 

GÜNDEM
bonus veren siteler
1- Belediyemizin, 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun  4. ve 35. maddelerine istinaden Bodrum Ziraat Odasına üye olmasına ilişkin konunun görüşülmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

2- 03.07.2015 tarih ve 2015/74 sayılı Meclis Kararı ile Özel Kalem Müdürlüğüne “Cenaze Hizmetleri Birimi” adı ile bağlanmış olan Cenaze Hizmetleri Müdürlüğüne ait gider bütçesinde yer alan tüm kalemlerin, Özel Kalem Müdürlüğüne ait gider bütçesine aktarılmasının görüşülmesi.

(Özel Kalem Müdürlüğü)

3- 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen III Sayılı Dolu Kadro Cetvelinde yer alan derece değişikliklerinin görüşülmesi.

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

4- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre belirlenen ve Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan, Genel İdari Hizmetler sınıfında 7555 unvan kodlu 5. derece (1 adet) Memur kadrosunun, 12. Derece Memur kadrosu ile değiştirilmesinin görüşülmesi.

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

5-  Belediye Meclisinin 02/09/2014 tarih ve 2014/129 sayılı kararı ile oluşturulan “İçkili Yer Bölgelerinin Tespitine İlişkin” komisyonun 1 yıllık görev süresi dolduğundan, komisyona yeni üye seçiminin görüşülmesi.

(Zabıta Müdürlüğü)

6- Belediye Meclisi’nin 03.07.2015 tarih ve 2015/80 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen, İlçemiz Türkkuyusu ve Yeniköy Mahalleleri Lapa Çavuş Sokak, Kızılyer Deresi Kanal Güzergahı ve Çevresi Koruma Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon ve İlave İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

7- Bodrum Belediye Meclisinin 03.07.2015 tarih ve 2015/81 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz  Turgutreis Mahallesi, Yalı Mevkii, Yat Limanı ve Feribot Yanaşma Yeri Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

8- Bodrum Belediye Meclisinin 03.07.2015 tarih ve 2015/82 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Ortakent Mahallesi, 154 kV Bodrum TM İrtibat Enerji İletim Hattı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

9- Bodrum Belediye Meclisinin 03.07.2015 tarih ve 2015/83 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Konacık Mahallesi, N18c23b2b pafta, 2557 parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait  taşınmaz için yapılaşma yoğunluğunun yükseltilmesi ve onaylı imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak tanımlı taşınmazın “Resmi Kurum Alanı (Vergi Dairesi)” olarak kullanılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Konacık Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

10- Bodrum Belediye Meclisinin 03.07.2015 tarih ve 2015/84 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Mumcular Mahallesi, 36L4b pafta, 215 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmazda imar planı tadilatı yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

11- Bodrum Belediye Meclisinin 03.07.2015 tarih ve 2015/88 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Ortakent Yahşi Mahallesi, Kargı Mevkii, 796 parsel önü deniz cephesinde “Su Sporları İskelesi Ve Kıyı Düzenlemesi Amaçlı” 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı    teklifinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

12- İlçemiz İslamhaneleri Mahallesi, Bağla Mevkii, 968 parsel numaralı taşınmazın güneyinde kamuya terki yapılan alan için hazırlanan trafo amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

13 -İlçemiz Gümbet Mahallesi, trafo amaçlı hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

14- İlçemiz Konacık Mahallesi, Çırkan Mevkiinde, trafo amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

15- İlçemiz Gürece Mahallesi, Aynan Mevkiinde, trafo amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

16- İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Yalı Mevkiinde, 5 adet trafo binası yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

17- Belediyemizin tüm yarımadaya daha iyi hizmet verebilmesi ve Bodrum’un ihtiyacı olan bir kültür merkezine kavuşabilmesi için hazırlanan, İlçemiz Konacık Mahallesi, Kapalı Pazaryerinin bir bölümünün Kapalı Pazaryeri, bir bölümünün de Kültür Merkezi olarak kullanılabilmesi için Belediyemiz tarafından hazırlanan İmar Planı Değişikliğinin İmar Komisyonuna havale edilmesinin  görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

 

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.