Anasayfa » Çevre » BODRUM KENT KONSEYİ RESLER İÇİN SALI GÜNÜ GERİŞ’TE TOPLANIYOR

BODRUM KENT KONSEYİ RESLER İÇİN SALI GÜNÜ GERİŞ’TE TOPLANIYOR

Bodrum Kent Konseyi, Yalıkavak Geriş’teki Rüzgar Enerji Santralleri için “yasaları çiğnemektedirler” diyerek, 04 Haziran Saat 18.30’da  Geriş’te bir basın açıklaması yapacak.

Bodrum Kent Konseyi, yarımadada kurulmak istenen rüzgar enerji santralleri ile ilgili olarak, Bodrum Belediye Meclisi’ne 1.07.2016’da önerge vermiş ve  02.09.2016’da yapılan Bodrum Belediye Meclisi toplantısında önergeye binaen, imar komisyonunun verdiği raporun ardından Bodrum Belediye Meclisi “İlçemiz hudutları içerisinde hiçbir yerde RES kurulmaması gerektiği” görüşüne oybirliği ile karar vermiştir. Sonrasındaki süreç de Bodrum Mimarlar Odası’nın aşağıda açıkladığı gibi gelişmiştir. Bodrum Kent Konseyi, başlatmış olduğu süreci takip ederek, yasalar çiğnenerek halen inşaatı devam eden reslerle ilgili, bir kez daha görevlileri ve Rüzgar A.Ş’yi  yasaları uygulamaya davet etmesi bekleniyor.

MİMARLAR ODASI AÇIKLAMASI

Bodrum Mimarlar Odası tarafından yapılan açıklamada ise “Ruhsat alınmadan başlayan bu çalışmalara Bodrum Belediyesi tarafından yapı tatil zaptı düzenlenmiş; yapı tatil zaptının iptali için şirket tarafından açılan davada İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nin 13.12.2016 tarihli ve y.d. itiraz no: 2016/396 kararında, “… özel hukuk tüzel kişisi olan davacı tarafından inşa edilmekte olan rüzgar enerji santrali ve eklerinin, yukarıda bahsi geçen “kamuya ait alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak olan” yapı ruhsatından muaf işler kapsamında olmadığının anlaşılması karşısında; bir kısmı 3. derece doğal sit alanında kalan ve ruhsatsız olarak yapılan yapıların 3194 sayılı imar kanunu’nun 32. madde kapsamında mühürlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir” denmek suretiyle; projenin sadece yapı tatil zaptına konu kısımlarının değil, projenin tüm bileşenleri ile birlikte (türbin, şalt ve idare binaları vb.) tamamının ruhsata tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Daha açık bir ifade ile geriş res projesinin tamamının kaçak olduğu yargı kararı ile tescil edilmiştir. Bu karar doğrultusunda Bodrum Belediye Başkanlığı’nın 04.05.2017 tarih ve 2017/1083 sayılı encümen kararı ile proje kapsamında inşa edilen kaçak yapıların yıkılmasına karar verilmiştir. Ancak; mayıs ayından bu yana geçen sürede üstelik turizm sezonu nedeniyle inşaat yasaklarının da başladığı bu dönemde yıkım bir yana kaçak inşaatın hala durdurulmuyor olması dikkat çekici ve endişe vericidir…

Normalde lisansta 13 türbin var. 8 tanesi 900 Kw gücünde, 5 tanesi de 800 Kw gücünde. Fakat sipariş verilen türbinler 4 tane 3 bin Kw gücünde. Dava dosyalarına girmiş sipariş formlarından elde ettik bu bilgiyi. Şu anda fiilen bir lisans iptali yok ama lisansa uymayan bir ekipman geliyor. Ayrıca lisansın süresi de 1 Nisan 2017’de doldu. Normalde EPDK’nın lisansı iptal etmesi gerekiyordu. İnşaat öncesi dönemden bahsetmiyoruz, tesis tamamlanma süresi için verilen bütün uzatmalar doldu…” ..

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.