Anasayfa » Politika » CUMHURBAŞKANI ONAYLAMADAN YSK SANDIK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

CUMHURBAŞKANI ONAYLAMADAN YSK SANDIK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa değişikliği halk oylamasında bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısını belirledi.

YSK’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, halk oylamasında bir sandık bölgesinde, mezra gibi toplu yerleşim birimlerinde ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 5. maddesinde sandık bölgesi oluşturulma işlemleri sırasında teşkil edilen sandık bölgelerinde oy kullanacak seçmen sayısı 410-415 olacak. Köylerde ise seçmen sayısının 415’i aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Kararda, halk oylaması sürecinin kısa olması nedeniyle herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmemesi için Anayasa Değişikliği Hakkındaki Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanması beklenilmeksizin bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının belirlenmesinin gerekli görüldüğü kaydedildi.

Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun’un 2. maddesinde, “Anayasa değişikliğinin halkoylaması, ilgili Anayasa değişikliği Kanununun Resmi Gazetede yayımını takip eden altmışıncı günden sonraki ilk pazar günü yapılır.” hükmü yer alıyor.

 

T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No : 50 –

K A R A R – 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 175. maddesinin dördüncü fıkrasında; “Meclisce üye tam sayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazetede yayımlanır.” hükmü yer almaktadır. 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun’un 2. maddesinde; “Anayasa değişikliğinin halkoylaması, ilgili Anayasa değişikliği Kanununun Resmi Gazetede yayımını takip eden altmışıncı günden sonraki ilk pazar günü yapılır.” hükmüne yer verilmiştir. Halkoylaması sürecinin kısa olması karşısında herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmemesi için kanunun Resmî Gazete’de yayımlanması beklenilmeksizin bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının belirlenmesi gerekli görülmüştür. Bu nedenle, önceki seçimlerdeki sandık bölgesi seçmen sayılarına ilişkin uygulamalar da göz önünde bulundurularak, halkoylamasında bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının tespiti gerekmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 1. maddesinde; özel kanunlarına göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulmasında bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14. maddesinin 2. bendinde; “… Katlanıp bir kenarı yapıştırıldıktan sonra zarf haline gelebilen “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranını taşıyan birleşik oy pusulalarını, her (400)’ü ve her (400)’lük paketi, aynı numarayı taşımak üzere bastırmak ve her sandık için bir paket, ilçe seçim kurullarına zamanında ulaştırmak.” ve 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bir sandık bölgesi, esas itibariyle (300) seçmeni kapsar.” yolundaki hüküm, 3959 sayılı Kanunla “Bir sandık bölgesi esas itibariyle köylerde (200), kasaba ve şehirlerde (150) seçmeni kapsar.” biçiminde değiştirilmiş, ancak 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulmasında (400-420), 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçiminde (300), 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde (320), 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminde (400) ve 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçiminde (360-380), 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçiminde (360-380) olarak belirlenmiş ve bu esasa göre yapılan seçimlerde herhangi bir aksaklık ve gecikme söz konusu olmamıştır. Bilindiği gibi, halkoylamasında seçmenler bir sandık bölgesinde tek oy kullanacaklarından, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme, sayım – döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacağı da göz önüne alınarak, yapılacak olan halkoylamasında, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının (410-415) olarak, mezra gibi toplu yerleşim birimleri için de mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri ile 298 sayılı Kanunun 5. maddesinde sandık bölgesi oluşturulması işlemlerinde oluşturulan sandık bölgelerinde de sandık seçmen sayısının (410-415) olarak belirlenmesine, ancak köylerde seçmen sayısı (415)’i aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine karar verilmelidir. S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle konunun aciliyeti ve genelliği göz önüne alınarak; 1- Halkoylamasında, bir sandık bölgesinde ki seçmen sayısının (410-415) olarak, mezra gibi toplu yerleşim birimleri için de mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri ile 298 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sandık bölgesi oluşturulması işlemlerinde oluşturulan sandık bölgelerinde de sandık seçmen sayısının (410-415) olarak belirlenmesine,

T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No : 50 2- Köylerde seçmen sayısı (415)’i aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine, 3- Karar örneğinin; a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına, b) Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen siyasi partilerin genel başkanlıklarına gönderilmesine, c) Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanması ve il ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak gönderilmesi için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine, 25/01/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Başkanvekili Üye Üye Sadi GÜVEN Erhan ÇİFTÇİ Zeki YİĞİT Sadi SARIYILDIZ Üye Üye Üye Üye Nakiddin BUĞDAY Muharrem AKKAYA Cengiz TOPAKTAŞ İlhan HANAĞASI Üye Üye Üye Z.Nilgün HACIMAHMUTOĞLU Yunus AYKIN Kürşat HAMURCU – 2 –

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.