Anasayfa » Çevre » “DATÇA İMARA AÇILIYOR” HABERLERİNİN GERÇEĞİ!!!

“DATÇA İMARA AÇILIYOR” HABERLERİNİN GERÇEĞİ!!!

“Datça İmara Açılıyor” adı altında ulusal basında yer alan haberlerle ilgili yaptığımız araştırmalar ve edindiğimiz bilgilere göre , imarın sadece onaylı imar planına uygun 3000 m2 yoğunluk artışı talebini içerdiğini tespit ederek, doğru haberi yayınlamayı görev bildik. Haberin esas can alıcı yanı ise, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na planlama yetkisinin tanınmış olması ve  plan yapmasıdır.

“DATÇA İMARA AÇILIYOR” BAŞLIĞI İLE YER ALAN HABERLERLE İLGİLİ BİLGİLER ŞÖYLEDİR:

Öncelikle, haber konusu arazi Kargı Koyu’nda olmayıp, Kargı Yolu üzerinde yer alan Özcan Yılmaz Turizm Otelcilik Meslek Lisesi ile Kargı koyu – Datça yolu arasında kalan arazidir. Mandalya – Koru Mevkii olarak geçen bu bölgede yer alan arazi, Datça merkez İskele mahallesi sınırları içinde ve kargı koyuna göre yerleşik şehir merkezine daha yakın ve çevresi kısmen yapılaşmış bir bölgede yer almaktadır.

Söz konusu alanda imar planlamasının ilk kez yapılıyor olmaması nedeniyle, haberlerde muğlak kalmış olan, ‘’Datça imara açılıyor! ’’ ifadesi uygun düşmemektedir. Söz konusu arazi-parsel, Datça Belediyesi tarafından geçmişte hazırlanmış  uygulama imar planı içinde kalmakta olup, kullanım fonksiyonları ve kamusal kullanım alanları (konut, ibadet yeri, yol, yeşil alan) açısından, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 13 Aralıkta Resmi Gazete’de yayınlanan plana göre bir farklılık bulunmamaktadır.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 2016 yılında bir plan taslağı hazırlamış, görüş bildirilmek üzere Datça Belediyesi’ne göndermiştir. Bu taslakta konut alanı yaklaşık 33.000 m2 olarak öngörülmüştür. Belediye, mevcut planda 25.000 m2 civarında olan konut alanındaki bu ciddi artışa itiraz etmiş,  ÖİB, taslak planını  revize ederek, 13.12.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan son halini karara bağlamıştır. Planın ilan edilen halinde, konut alanı yaklaşık 28.000 m2 olmuştur.

Haber konusu imar planlama kararının asıl olumsuz yanı, planlanan alandaki yoğunluk artışı değil, planlama işleminin bizzat kendisidir. Bilindiği üzere, Datça Yarımadası’nın tamamı, Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerine istinaden ilan edilmiş olan Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi içinde kalmaktadır. Söz konusu alanın kendisi Datça İskele mahallesi kentsel alanı içinde olmakla birlikte, yürürlükteki ÖÇK Bölgesi Çevre Düzeni Planı’nda korunması gereken alanlar olarak belirtilmiş orman, hassas  A zonu ve hassas B zonu niteliğinde alanlarla çevrili bir bölge içinde yer almaktadır.

“DATÇALILAR’A SORDUK”

Datça’da yıllardır doğa dostu olarak mücadelelerini sürdüren sivil toplum kuruluşları ise, görüşlerini şöyle dile getirdiler:

“Datça – Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yapılacak her türlü planlama çalışmasının, doğal varlık ve değerlerin, ekolojik dengenin korunması esas alınarak ve yerel sorumlu idarenin yani Datça Belediye’sinin ve ilgili bakanlık (çevre bakanlığı) ve koruma kurulunun kontrol ve yönetiminde sürdürülmesi gerekirken; temel işlevi özelleştirme, yani, kamusal varlıkların satışı ve bundan en yüksek geliri elde etmek olan Özelleştirme İdaresi’ne planlama yetkisinin tanınmış olması ve ÖİB’nin plan yapmasıdır. Bu karar, devletin, çevrenin, doğal varlık ve değerlerimizin korunması yaklaşımındaki vahameti ortaya koyması açısından önemlidir. Asıl sorun, koruma gerekliliğinin, gelir elde etme anlayışına kurban edilmesi anlamına gelen planlama yetkisi ve planlama anlayışıdır.”

 

 

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.