Anasayfa » Kültür - Sanat » GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ’NDE “ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU”

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ’NDE “ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU”

Uluslararası Sanat, Gerçeklik ve Paradoks Sempozyumu; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 8-9 Ekim  2015 tarihleri arasında Bodrum’da düzenleniyor. Sempozyuma Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi de ““Yerel Yönetimlere Sanatsal Bakışın Katkısı” başlıklı bir sunumla 9 Ekim saat 14.45-15.40’da katılıyor.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU “Sanat, Gerçeklik ve Paradoks” 8-9-10 Ekim 2015

 

Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan sempozyum için, Fakülte tarafından yapılan duyuru şöyle “Türkiye’de sanat uygulayıcıları ve eğiticilerinin sanatta paradoks ve gerçeklik konuları üzerine düşünce, kuram ve uygulamalarını paylaşmak ve tartışmak amacıyla gerçekleştirilecektir.

Bilim ve teknolojinin ulaştığı noktayla sanatın sınır ve olanakları genişleyip, yeni bir dil yaratacak dönüşümler yaşanırken; farklı kimlikler, kültürler, politikalar arasında değişen yaşamlar da sanatta yeni oluşumlar sunmaktadır. Paradoks ve gerçeklik arasında sanatı; bu bağlamda tartışmak gerekliliği; Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ilk sanat sempozyumunun konusunu oluşturmuştur.

Sempozyumun amacı; sanatta karşılaşılan paradokslar ve bunların gerçeklikle olan ilişkisini farklı bakış açıları aracılığıyla ortaya koymaktır. Aynı zamanda, sanatın toplumsal yansımaları üzerine katkı sağlayacak açılımlar sunulması hedeflenmektedir.  Sempozyum, aşağıdaki başlıklarla ilişkili olarak; plastik ve görsel sanatlar, tasarım, sahne ve gösteri sanatları, müzik ve geleneksel sanatların yanı sıra edebiyat, felsefe, sanat tarihi vb. farklı alanlardan da disiplinlerarası çalışmaları içeren bildirileri kapsayacaktır.”

 ALT BAŞLIKLAR

1. Sanat ve Gerçeklik İlişkisi

2. Sanat, sanatçı ve toplum arasındaki Paradokslar

3. Bir paradoks olarak sanatta yanılsama

4. Güncel tasarım yaklaşımları, paradokslar

5. Ütopyanın sanatta yansımaları

6. Bilim ve teknolojinin sanatta yarattığı paradokslar

7. Sanat ve politika bağlamında paradokslar

8. Kültür Endüstrisinin yarattığı paradokslar

 

 

 

 

 

 

 

Değerli Araştırmacılar,

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kurulduğu tarihten bu yana önemli ilerlemeler, gelişmeler  gerçekleştirerek bulunduğu Muğla iline, ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarla katkıda bulunmaktadır.  İşte bu hedefler doğrultusunda Üniversitemiz çatısı altında yer alan Fakültelerimiz, düzenli olarak sempozyum, kongre ve çalıştay gibi etkinlikler düzenleyerek, bulundukları yörede bu anlamda bilgi ve deneyimlerini sunmakta ve paylaşmaktadırlar. Güzel Sanatlar Fakültemiz bu yıl “Sanat, Gerçeklik ve Paradoks” başlığı altında tüm sanat disiplinlerini kapsayan uluslararası bir sempozyuma ev sahipliği yaparak; ülkemizde sanat ve sanat eğitimi alanındaki siz değerli akademisyenlere, araştırmacılara, öğrencilere ve entellektüellere, sanatın güncel sorunlarını, sanattaki değişimleri ve gelişmeleri tartışarak,  bilgi paylaşımlarını içeren bir ortam oluşmasını sağlayacaktır. Belirlenen konu doğrultusunda, Fakültemiz konumu ve vizyonu ile Bodrum’a, Muğla iline gelecek kuşaklar için sağlam bir zemin oluşturma bilinci ile böyle bir organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirecek; ulusal ve uluslararası boyutta sanat ve bilim alanlarında katkı sağlayacaktır. 8-9-10 Ekim 2015 tarihinde Bodrum – Güzel Sanatlar Fakültemizde düzenlenecek sempozyumda siz değerli araştırmacıların katkıları bizleri onurlandıracaktır.

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.