Anasayfa » Kültür - Sanat » İKİ GÜN KONUŞTULAR, TARTIŞTILAR VE SONUCA VARDILAR

İKİ GÜN KONUŞTULAR, TARTIŞTILAR VE SONUCA VARDILAR

Uluslararası Bodrum Kalesi Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi yayınlandı. 12-13 Aralık 2017 tarihlerinde Bodrum Belediyesi, Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği ve Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı ev sahipliğinde Azka Otel’de gerçekleştirilen çalıştayda Bodrum Kalesi’nde sürdürülen restorasyon projesi ile ilgili yerel toplumun talepleri ve proje önerileri değerlendirildi. Çalıştayda, Bodrum’a acilen bir Sualtı Arkeoloji Müzesi kazandırılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Bodrum Kalesi’nde geçen ekim ayında başlanan ve tartışmalara neden olan ‘Bodrum Kalesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Teşhir, Tanzim ve Mühendislik Projesi’ nedeniyle, Bodrum Kalesi Uluslararası Çalıştayı düzenlendi. Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı (AKADEMİA), Bodrum Belediyesi ve Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği işbirliğiyle Azka Otel’de düzenlenen, 2 gün süren çalıştayda, yerli ve yabancı akademisyenler, projeyle ilgili görüşlerini bildirdi. Çalıştaya Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Dairesi Başkanı Bahadır Sabah, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Tayfun Selçuk, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği Başkanı Cevat Kalfa, ANB Mimar Müşavirlik İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Müdürü olan Yüksek Mimar ve Restorasyon Uzmanı Umut Bilgiç, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çalıştayın sonunda hazırlanan sonuç bildirgesi basın açıklamasıyla okundu.

Açıklamayı yapan Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği Başkanı Cevat Kalfa, Uluslararası Bodrum Kalesi Çalıştayının başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, kale dışında yeni bir sualtı arkeoloji müzesinin Bodrum’a ivedilikle kazandırılması gerekliliğinin, sivil toplumun talepleri doğrultusunda bu çalıştayın en önemli sonucu olarak ortaya çıktığını söyledi. Bildirgeyi okuyan Kalfa, “UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Bodrum Kalesi ile ilgili ‘Alan Yönetim Planı’nın bu proje ile entegre biçimde ivedilikle yapılması bir gerekliliktir” dedi.

Sonuç bildirgesinde, Bodrum Kalesi ile ilgili hazırlanan koruma amaçlı projenin gerek araştırma, gerek belgeleme, gerekse koruma önerileri açısından proje ve raporlarıyla bir bütün olarak “son derece değerli” olduğu saptandı. Çalıştay katılımcıları, Kalenin gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olan bu çalışma için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür etti. Bildirgede, Kale içinde sergilenen batık eserlerinin aynı şekilde sergilenmeye devam etmesi ve proje sürecini denetleyen komisyonda Bodrum sivil toplum örgütlerinin belirlediği bir restorasyon uzmanı ile arkeoloğun da yer alması talep edildi.
Sonuç bildirgesinde, projenin uygulama sürecinde de aynı hassasiyetlerin gösterilmesinin beklendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
“Ancak proje kapsamında yer alan sualtı arkeoloji müzesi ile ilgili kararların Bodrum Kalesi’nin mevcut mekânsal kapasitesi açısından sorun yarattığı; geleceğe dair yeni buluntular da gözetildiğinde, kale dışında yeni bir sualtı arkeoloji müzesinin Bodrum’a ivedilikle kazandırılması gerekliliği, sivil toplumun talepleri doğrultusunda bu çalıştayın en önemli sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Bodrum’un en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Bodrum Kalesi’nin arkeolojik potansiyelinin kazılar yoluyla değerlendirilmesi gerektiği; bu nedenle proje kapsamında önerilen yeni müze yapılarının gözden geçirilmesi; önerilen projedeki depo, laboratuvar, idari birimler gibi işlevlerden uygun olanlarının yeni yapılacak müzeye kaydırılması, kale ile özdeşleşmiş ve teknik nedenlerle kaleden çıkarılamayan Serçe Limanı Cam Batığı ile Geç Tunç Çağı Batıkları(Uluburun) sergisinin kale içinde sergilenmeye devam edilmesi talep edilmektedir.
Toplum hizmetinde, kamusal bir alan olan kale ve müzeye dair, içerdiği işlevler açısından müzeolojik ve müzeografik planlama önerileri ile kullanım senaryoları geliştirilmesi talep edilmektedir.
Kuzey Hendeği’nde yer alan açık hava gösteri alanının kent yaşamına entegre olmuş mevcut kamusal alan kullanımının devam etmesi, ancak alanın kale ile mekânsal ilişkisinin kültür varlığına yakışır bir biçimde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.
Yukarıda tanımlanan işlerin gerçekleştirilmesi sürecinde kamuoyu ve paydaşlarının düzenli olarak Bakanlık ve proje müellifi tarafından bilgilendirilmesi, Bodrum sivil insiyatifi tarafından tavsiye edilecek restorasyon uzmanı ve arkeoloğun denetim grubuna dahil edilmesi önerilmektedir.
Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Bodrum Kalesi ile ilgili ‘Alan Yönetim Planı’nın bu proje ile entegre biçimde ivedilikle yapılması bir gerekliliktir.”

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.