Anasayfa » Çevre » “KIRSAL MAHALLE” DÜZENLEMESİ YASALAŞTI

“KIRSAL MAHALLE” DÜZENLEMESİ YASALAŞTI

TBMM’de bu gece yasalaşan kanun ile Büyükşehir yasasına düzenleme getirildi.  Orman köyleri ve kırsal alanlardaki yerleşim yerlerinde su fiyatı dahil çok önemli indirimler ve vergi muafiyetleri sözkonusu.

Kaynak:karadenizekspres.com

* Kanun teklifi ile büyükşehir statüsünde bulunan mahallelerin

* sosyo-ekonomik durumu

* şehir merkezine uzaklığı

* belediye hizmetlerine erişebilirliği

* mevcut yapılaşma durumu esas alınarak yapılacak değerlendirmeler sonucu

* “KIRSAL MAHALLE”

statüsü verilmesi sağlandı.

*  Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esas alındı.

Esas olan belirleme mahalle düzeyinde olmakla birlikte, yüz ölçümü 10 bin metrekarenin altına inmemek şartıyla bir mahalle içinde “KIRSAL YERLEŞİK ALAN” da tespit edilebilecek.

SÜREÇ VE YÖNTEM NASIL

İŞLEYECEK?

* Mahalleler ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç 90 gün içinde alacağı karar ile dönüşecek.

* Aynı usulle karar geri alınabilecek.

* Büyükşehir belediyesi teklifi aynen veya değiştirerek kabul edebilecek veya reddedebilecek.

 

AVANTAJLARI VE MUAFİYETLERİ NELER OLACAK?

* Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde;

* gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile

* mesken amaçlı kullanılan binalar ve

* zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken

EMLAK VERGİSİNDEN MUAFTIR.

* Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi %50 indirimli uygulanır.

* Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı alınmaz. Ve

* İmarla ilgili harçlar alınmaz; * Kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları %50 indirimli uygulanır.

* Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için %50’sini, konutlar için %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir.

* 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz.

* 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 12 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun ek 17 nci maddesi hükümlerinden yararlanan yerler; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam ederler.

* Bu madde uyarınca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerler hakkında 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci ve yirmidokunzuncu fıkraları uygulanmaz.”

* Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler bu muafiyetten yararlanamayacaklardır.

* Kanunlar ile orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan bu maddeye aykırı olmayanlar devam edecek.

* Teklif ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa ek madde eklendi.

KIRSAL MAHALLE NEDİR? (Editörün notu)

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle denir.

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.