Anasayfa » Çevre » KUŞKULARI GİDERMEYE YETERLİ Mİ?

KUŞKULARI GİDERMEYE YETERLİ Mİ?

Göcek Koyları’nın ihale ile imara açılacağına dair kamuoyunda yaşanan endişelere karşın, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama geldi.

GÖCEK KOYLARI BASIN AÇIKLAMASI…

Bazı basın yayın organları tarafından yapılan haberlerde, Göcek Koylarının yapılacak ihale ile imara açılacağı, birilerine peşkeş çekileceği, doğal ve tarihi yapıya zarar verileceği gibi ifadelere yer verilmiştir.

Mesire Yerlerinin 29 yıllığına kiraya verilmesi; bu yerlerden faydalanan vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verilebilmesi içindir. Mesire yerleri 3 yıllığına, 10 yıllığına veya 29 yıllığına kiraya verilebilmektedir. 16-17 Eylül 2015 tarihlerinde yapılacak olan ihalede 10 yıllığına ihaleye çıkartılmıştır.

Mesire yerlerinde planların dışında herhangi bir yapı veya tesis yapma imkânı bulunmamaktadır. Bu Bölgeler I.Derece Doğal Sit, Göcek- Fethiye Özel Çevre Koruma sahası ve Aynı zamanda 3621 Sayılı Kıyı Kenar kanuna tabi olması nedeni ile mevcut tesisler tadilat yapılarak kullanıma sunulacak yeni yapılması gereken tesisler ise yapılmadan önce ilgili kurumlardan onay alındıktan sonra yapılacaktır. Bu nedenle koylarda kesinlikle tahribat olmayacaktır. Aksi takdirde sözleşmeler derhal iptal edilmektedir. Bu konuda da Bakanlığımız tarafından çok sıkı bir denetim yapılmaktadır. Bütün mesire yerleri her ay şeflik bazında,  6 ayda bir de Bölge Müdürlüklerimiz tarafından oluşturulan 5 kişilik komisyonlar marifetiyle çok iyi bir şekilde denetlenmektedir. Bunun sonucunda 2015 yılında vatandaşlarımıza iyi hizmet vermeyen 138 adet mesire yeri kapatılmıştır. Gerek Mesire Yerleri Yönetmeliğinde gerekse 300 Sayılı Mesire Yerleri Uygulama Tebliğinde, her mesire yeri tipinde nelerin yapılacağı çok açık bir şekilde belirtilmiştir. Mesire yerleri, işletmecinin elinde olduğu sürece tip değişikliğinin yapılmayacağı yönetmelikte çok açık bir şekilde belirtilmiştir. Şikâyete konu olan koylar mesire yeri olmadığı halde mesire yeri şeklinde işletilmekteydi. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız tarafından bu koylar, tesis açısından kapsamı en dar olan C Tipi Mesire yerlerine dönüştürüldü. C tipi mesire yerlerinde otellerin kurulması mevcut mevzuatlarımıza göre mümkün değildir.

Mesire yerlerinde yapılacak diğer tesislerin büyüklükleri de 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 14. maddesi, Mesire Yerleri Yönetmeliği ve 300 Sayılı Mesire Yerleri Uygulama Tebliğinde çok açık bir şekilde belirtilmiştir. Mevzuat dahilinde oluşturulan onaylı planlara aykırı hareket edilmesi durumunda sözleşmeler derhal iptal edilecektir.

2013 yılında çıkan Mesire Yerleri Yönetmeliğinden sonra vatandaşlarımızdan gelen şikâyetlerin büyük oranda azalması yapılan iş ve işlemlerin doğru olduğunun göstergesi olup, Orman Genel Müdürlüğümüzce yapılan işlemler sonucu hem Devletimizin zarar görmesi önlenmiş, hem de vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunularak mesire yerlerinin mevzuatlara uygun olarak işletilmesi sağlanmıştır.

Orman Genel Müdürlüğümüzce yapılan işlemler neticesinde söz konusu yerler mevcut yapı ve tesisleri standartlara uygun hale getirmek ve verilecek hizmetin kalitesini yükseltmek gayesiyle şeffaf ihale yoluyla kiraya verilecektir.

Muğla 2. İdare Mahkemesince,  Dalaman Orman İşletme Müdürlüğünce ihale edilen 4 adet Mesire yeri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının talebi üzerine, 2015/371 Esas Nolu kararı ile idaremizden savunma ve ara kararına cevap verme süreleri geçip yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

İdaremizin itirazı üzerine Yürütmenin durdurulması kararının iptal edilmesi sonucu ve ihaleyi alan şahıslar sözleşmeyi imzalamaması nedeniyle teminatları irat kaydedilerek söz konusu mesire yerleri tekrar ihaleye çıkarılmıştır.

Bu alanların imara açılması, birilerine peşkeş çekilmesi, doğal ve tarihi yapıya zarar verebilecek tesislerin yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

Basının ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Saygılarımızla,

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Tel   : 0312 207 67 37/38

Faks: 0312 207 67 87

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.