Anasayfa » Çevre » MAVİ YOLCULUK ÖLÜR MÜ?…Mehmet Çilsal Yazdı

MAVİ YOLCULUK ÖLÜR MÜ?…Mehmet Çilsal Yazdı

Eskiden çivi dahi çakılamayan GÖKOVA KÖRFEZİ’nde bundan böyle ne gibi faaliyetler yapılabilecek?

Hem “1.Derece Doğal Sit Alanı”, hem Özel Çevre Koruma Bölgesi olduğu için çivi dahi çakılamayan Gökova Körfezi Kıyı ve Deniz Alanları, 06.12.2016 tarihli bakan onayı ile Nitelikli Doğal Koruma Alanı’na dönüştürüldü. Böylece eskiden yapılamayan bazı faaliyetlerin de önü açılmış oldu.

İşte o faaliyetler:

1. Yangın için gerekli koruma önlemleri
2. Taş, toprak, kum alınmamasına; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden gibi ocakların açılmamasına; toprak, cüruf, çöp, hafriyat, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine; ancak sit kararı ilanından önce ruhsat almış olan işletmelerde sahanın sorumlular tarafından rehabilite edilerek yasal süresi içinde işlerin tasfiyesi(ki bunların çoğu 49 yıl sürelidir)
3. Korunma sağlama amacına yönelik her türlü bilgi verici uyarı levhaları konulması, çeşitli koruma önlemleri
4. 25.01.2017 tarihli RG de yayınlanan RES İlke Kararları gereği, mevcut işletmedeki RES’ler ile koruma amaçlı imar planları onaylanmış projelerin gerçekleştirilmesi faaliyetleri

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KOMİSYONU İZNİYLE YAPILABİLECEK FAALİYETLER;

1. Kesin Korunacak Hassas Alanlara ve kuş göç yollarına en az 300 m mesafede olmak şartıyla yeni RES proje inşa faaliyetleri
2. Kesin yapı yasağı olmakla birlikte, resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu olan alanlarda, teknik altyapı hizmetlerinden kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz hattı, enerji nakil hattı ve orman yangın yolları
1- Devletin güvenlik ve emniyeti için zaruret arz eden yapılar (Okluk gibi)
2- Mevcut altyapı ve üst yapı tesisleri ile ruhsatlı veya ruhsatlı sayılan yapıların bakım ve onarımları
3- Herhangi bir yapı yapılmamak kaydıyla arıcılık faaliyetleri
4- Balıkçı barınağı, bekçi kulübesi ve ahşap iskeleler
5- Zorunlu olan alanlarda, teknik altyapı hizmetleri olan telefon hattı, GSM baz istasyonu, teleferik, telesiyej gibi uygulamalar
6- Doğal kaynak suyunun isalesine ve jeotermal kaynak suyunun sondaj ve isalesine yönelik uygulamalar
7- Kar ve rüzgâr devrikleri, doğal afetlerden etkilenmiş, hastalanmış veya kıymet ağacı olmayan ağaçların kesim ya da bakım faaliyetleri
8- Ormanların bakımı ve doğal dengenin korunmasını sağlamak amacıyla ilgili kurumdan alınacak teknik rapor doğrultusunda ağaç kesimine ve yöresel türlerin dikimine izin verilebileceğine,
9- Doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda alanın özelliğinden kaynaklanan faaliyetler

6745 SAYILI KANUN’UN 80’NCİ MADDESİNDEN KAYNAKLANAN FAALİYETLER:

Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için; (4’ncü fıkra) Proje bazlı yatırımlara diğer kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için Bakanlar Kurulu Kararı ile istisna getirilebilir veya yatırımları hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla yasal ve idari süreçlerde düzenleme yapılabilir.

Madencilik, turizm ve enerji yatırımları bu kanun kapsamındaki yatırım faaliyetleridir.

Yukardaki okuduklarınız gerçekleşmesin diye dava açtık; şimdi de Ankara’ya TBMM’ye gidiyoruz.

Mehmet Çilsal(ÖDP-Kent Konseyi-Muçep)

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.