Anasayfa » Güncel » MECLİS YOĞUN GÜNDEM İLE TOPLANIYOR

MECLİS YOĞUN GÜNDEM İLE TOPLANIYOR

Bodrum Belediyesinin 2018 yılı Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı 06.04.2018 Cuma günü saat:14.00’ de Konacık Mahallesi’nde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.

GÜNDEM

1- İlçemiz Güvercinlik Mahallesinde, kıyı kenar çizgisinin deniz cephesinde kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan, İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin verilecek Kurum görüşümüzün görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

2-İlçemiz Yalıçiftliği Turizm Merkezi İçmeler Mevkii Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

3- İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Değirmenburnu Mevkii, 829 ada, 59 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan, Yanaşma Yeri Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin verilecek Kurum görüşümüzün görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

4- İlçemiz Torba Mahallesi, Torba Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon ve İlave İmar Planı teklifinin görüşülmesi.

5- İlçemiz Göltürkbükü Mahallesinde bulunan 189 Sokak isminin, Fikret Hakan Sokak olarak değiştirilmesi teklifinin görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

6- İlçemiz Gökçebel Mahallesi, 828 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı, 436,53 m² yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

7- Yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere yeni Encümen Üyelerinin belirlenmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

8- Yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, yeni “İmar Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

9- Yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, yeni “Plan ve Bütçe Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

10- Yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, yeni Kültür, Tanıtma, Ağırlama, Festival, Organizasyon vb. etkinlikler Komisyonu üyelerinin belirlenmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

11- Yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, yeni Tahsil Yardım Komisyonu üyelerinin belirlenmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

12- Yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, İçkili Yer Bölgelerini Belirleme Komisyonu üyelerinin belirlenmesi. (Zabıta Müdürlüğü)

13- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin, 11/1. bendine istinaden düzenlenen (III) sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde yer alan, derece değişikliklerinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

14- Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek olan ve süreklilik arz eden “Bodrum Belediyesi Sınırları İçerisinde Muhtelif İnşaat İşleri Yapım” işinin süresi, ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere, ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilmesi için “gelecek yıllara yaygın yüklenmeler izninin verilmesinin görüşülmesi. (Fen İşleri Müdürlüğü)

15- 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden, Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması amacıyla, kamu ve özel bankalar ile finans kurumlarından iç borç kullanılması konusunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

16- İktisadi işletme kurulması ve Belediye Başkanına bu konuda yetki verilmesinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

17- Bodrum Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Müdürlüğü)

kars escort bayan

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.