Anasayfa » Kültür - Sanat » MÜZEYYEN SENAR ANISI’NA

MÜZEYYEN SENAR ANISI’NA

Bodrum Belediyesi “Müzeyyen Senar “anısına genç yetenekler için ses yarışması düzenliyor.

Bodrum Belediyesi’nin Ustalara Saygı adı altında ses yarışması düzenliyor. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2015 olan yarışmaya katılım şartları aşağıda belirtilmiştir.

BODRUM BELEDİYESİ USTALARA SAYGI /ULUSAL TÜRK MÜZİĞİ GENÇ YETENEKLER SES YARIŞMASI “MÜZEYYEN SENAR” ANISINA YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Bodrum Belediyesi

Ustalara Saygı /Ulusal Türk Müziği Genç Yetenekler Ses Yarışması

“Müzeyyen SENAR” anısına

Yarışma Şartnamesi

I.Amaç:  Milli Kültürümüzün en önemli yapı taşlarından Türk Müzik San’atına hizmet edecek yetenekli genç seslerin  kazandırılmasına destek olarak, Türk Müziğini doğru icra edebilme kaygısı ve gayreti içerisinde yetişecek gençlerle kültür meşalemizi  gelecek nesillere aktararak, Türk Müzik San’atının tanıtımına ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamak.

  1. Katılım Koşulları:

– Yarışmaya  01.01.1986 – 31.12.1997  tarihleri arasında  doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilirler. Her yarışmacı, yarışmaya 1 (bir) adet eser ile katılabilir.

– Yarışmaya TRT ve Kültür Bakanlığı’na bağlı korolar ya da topluluklarda kadrolu/akitli sanatçılar ve profesyonel olarak eğlence sektöründe çalışan müzisyenler başvuramaz.

– Yarışmanın geçen yıl ( 28 Eylül 2014 ) final aşamasına kalan adaylar tekrar başvuruda bulunamazlar.

– Koşullara uygun başvuru sahipleri, yarışmaya TRT repertuarına kayıtlı eserlerle katılabilirler. (Not: TRT repertuarına kayıtlı olmayan eserler ve dolayısıyla katılımcılar değerlendirmeye   alınmayacaklardır.)

III. Katılım İçin Gereken Evraklar ve Son Başvuru Tarihi:

Adaylar,

-Kısa özgeçmişlerini,

-Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraflarını,

-Ön eleme için belirledikleri eserin iki adet notasını

-Onaylı Nüfus Cüzdanı Suretini

-Kendilerine ulaşılabilecek açık adres, telefon, e-mail ya da web adres vs. kişisel iletişim bilgilerini

-Yarışma esaslarını tamamen kabul ettiklerini beyan eden ıslak imzalı bir belgeyi (Ek 1 Başvuru Formu)

-Ön eleme için icra ettikleri eserin görüntü ve sesli kaydını (DVD formatında kaydedilmiş)

Not: Ön elemeye gönderilecek ses ve görüntü kaydında (Dvd de) sadece adayın görüntülü olarak eseri icra edişi yer almalı, ayrıca bir konuşma vb. olmamalı ve eserin icrasına katkı sağlayacak bir enstruman eşliği kesinlikle olmamalıdır… Dvd nin üzerine silinmeyecek bir kalemle adayın sadec TC Kimlik Numarası yazılacaktır. Bu kriterlere uygun olmayan başvuru sahibi adaylar yarışma dışı kalacaklardır.

Adaylar yukarıda belirtilmiş olan evrakları ve eser icra Dvd sini bir dosya haline getirerek, sarı zarf içerisinde 30 Eylül 2015 Çarşamba günü mesâi bitimine kadar “Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Seyitonbaşı Caddesi Konacık Mahallesi – Bodrum” adresine göndermekle ya da elden teslim etmekle  yükümlüdürler. Faks yada e-mail yolu ile gönderilen başvuralar kabul edilmez.

Not: Sarı zarfın üzerinde sadece teslim adresi yer alacak, adayın ismi  yahut adresi gibi harici bilgiler kesinlikle yer almayacaktır. Belirlenen şartlara uygun olmayan ve kargo ya da postadaki gecikmelerle belirlenen tarihe kadar ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

  1. Yarışma Süreci:

1-Yarışma iki aşamalı yapılacaktır.

2- İlk aşama için adaylar, icra edecekleri eserin görüntülü Dvd kaydı ile birlikte, istenilen diğer evrakları sarı bir zarf içinde hazırlamış olarak 30 Eylül 2015 Çarşamba günü mesâi bitimine kadar göndermek ya da teslim etmekle yükümlüdürler. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2015 Çarşamba günü mesai saati bitimidir.

3-Jürinin yapacağı ilk aşama (ön eleme) değerlendirmesinde başarılı olup finale kalacak 10 aday       05 Ekim 2015 Pazartesi günü  Bodrum Belediyesi web sayfasından (www.bodrum.bel.tr)  duyurulacaktır. Bodrum Belediyesi  web sayfasından yapılan duyurular başvuru sahiplerine ulaşmış kabul edilir.

Not: Finale kalan adayların; finalde de ön eleme için yolladıkları eseri okumaları zorunludur. Final aşaması için eser değişikliği söz konusu olmayacaktır…

4- Finalistler, Bodrum’da belirlenecek bir tesiste 07- 09 Ekim 2015 tarihleri arasında eğitime tâbî tutulacaklardır. Finalistler öngörülen programa eksiksiz uymak ve belirlenen tesiste hazır bulunmakla yükümlüdürler.

5- 10 Ekim 2015 Cumartesi akşamı saat 21.00 de Bodrum Kalesi’nde, Final Jürisi önünde ve halka açık olarak yapılacak finalin ardından aynı gece değerlendirme sonuçları açıklanacaktır.

6- Finale kalacak 10 adayın; konaklama, ulaşım  vb. giderleri (özel harcamalar hariç)  Bodrum Belediyesi ve iştirakçi kuruluşlar tarafından karşılanacaktır.

7-Düzenleme Kurulu, yarışma sürecine ilişkin olarak yukarıda belirtilen tarih, saat, yer, süre ve işleyiş biçimlerini ve işbu şartnameyi tek taraflı olarak değiştirmek hakkında sahiptir. Yapılacak değişiklikler Bodrum Belediyesi web sayfasından (www.bodrum.bel.tr) duyurulacaktır.

  1. Jüri Değerlendirme Kıstasları:

Hem ön eleme, hem de final jürilerinin değerlendirmelerinde; katılan adayların ses rengi ve genişliği, diksiyonu, icra üslûbu ve tavrı, seçilecek eserlerin formları ve zorluk dereceleri, esere hakimiyeti, icra esnasında ki sesini kullanımı, sahnedeki duruşları, detonasyon ve entonasyon  gibi kriterler değerlendirmeye alınacaktır. Geleneksel icra anlayışının ön planda tutulması hususu tercih sebebi olacaktır.

  1. ÖDÜLLER: Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük derecelerinin verileceği finalistler Yarışma Jürisi tarafından belirlenmekle birlikte, Jüri her derece için (ödülün paylaştırılması koşuluyla) birden fazla kişiyi uygun görebileceği gibi, (layık görmediği takdirde) her derece için bir icracı belirlemek zorunda değildir. Para ödüllerine ilişkin her türlü vergi, harç ve sair yükümlülük kazanan finaliste aittir.

 

Para Ödülleri:

Birincilik Ödülü:      15.000TL

İkincilik Ödülü:       10.000TL

Üçüncülük Ödülü:   5.000TL

Dördüncü olan finaliste  Müzeyyen SENAR Özel Ödülü

Beşinci olan finaliste  Bodrum Belediyesi Özel Ödülü verilecektir.

VII. Diğer Hususlar:

1- Yarışma, Bodrum Belediye Başkanlığı ve Yarışma Genel Direktörünün birlikte oluşturacakları bir Düzenleme Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir.

2- Ön jüri ve yarışma jürisi Bodrum Belediye Başkanlığı ve yarışma Genel Direktörü tarafından belirlenecektir. Gerekli görüldüğünde jüri üyelerinde değişiklik yapılabilir.

3- Olası durumlarda belirlenen esaslarda değişiklik yapmaya, tarihleri değiştirmeye Düzenleme Kurulu yetkili kılınmıştır.

4- Şahsi kimlik bilgilerini de içeren müracaat belgelerinde; yaş, kimlik, yarışmaya katılım  şartları ve benzeri konularda yanlış yahut eksik bildirimde bulunan adaylar, hangi aşamada olurlarsa olsunlar yarışma dışı bırakılacaklardır.

5- Finale kalan adayların ulaşım ve konaklama vb. giderleri (özel harcamalar hariç), T.C. Bodrum Belediyesi ve iştirakçi kuruluşlar tarafından karşılanacaktır.

6- Başvuru tarihlerindeki gecikmelerde sorumluluk adaya aittir ve hiçbir şekilde hak iddia edemez.

7- Yarışmacılar; gerek yarışmaya başvuru amacıyla gönderecekleri görüntü ve ses kayıtlarının ve gerekse final günü jüri önündeki icralarının görüntü ve ses olarak kaydedilmesine, çoğaltılmasına, yayınlanmasına izin verdiklerini, bu cümleden olmak üzere, eser sahibi/icracı sanatçı olarak söz konusu performansları ile ilgili her türlü fikri mülkiyet haklarını, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, telli telsiz her türlü araçla ve bu arada radyo ve televizyon ile yayım ve bedelli veya bedelsiz olarak umuma arz hakları da dahil olmak üzere her türlü mali haklarını, kiralama haklarını, komşu haklarını, kullanmama hakkını, anılan eserin / performansın tamamını veya bir kısmını; biçim, sayı, süre ve yer ile sınırlı olmaksızın Bodrum Belediyesi’ne  veya onun lisans vereceği, haklarını devredeceği üçüncü kişilere, münhasıran ve gayrı kabil-i rücu olarak devrettiğini / izin verdiğini beyan ve kabul etmiştir.

8- İşbu şartname Bodrum Belediyesi  web sayfasında (www.bodrum.bel.tr) yayınlanacak olup, yarışmaya başvuru yapan tüm adaylar, yarışma şartnamesindeki tüm maddeleri aynen kabul etmiştir.

 

Halil İbrahim YÜKSEL

Proje Sahibi ve Yarışma Genel Direktörü

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.