Anasayfa » Güncel » ORTAK AÇIKLAMA: KORONA GÜNLERİNDE DE KADINLAR BİRLİKTE GÜÇLÜ!

ORTAK AÇIKLAMA: KORONA GÜNLERİNDE DE KADINLAR BİRLİKTE GÜÇLÜ!

Türkiye genelinde 155 kadın örgütü ortak bir açıklama yaptı:

Evde kalan, çalışmak zorunda olduğu için evde kalamayan, işinden olan, kalacak evi olmayan, evde kalsa da güvende olmayan, evini bırakıp buraya iltica etmiş olan, yasal statüsü olmayan, LGBTİ+ kimliğinden veya yöneliminden dolayı evde baskı gören, ev işinden çıldıran, evinin kirasını ödeyemeyen, evinden atılan, evdeki herkese bakması beklenen, yalnızlaşan ya da kalabalıktan nefes alacak yer bulamayan biz kadınlar korona günlerinde de birlikte güçlüyüz, birbirimizin güvencesiyiz! Salgının önlenmesi için kapanmamız beklenen evlerde şiddete uğramamayı, ücretli izinle ve güvenceli şekilde evde kalabilmeyi, evin tüm iş yükünü çekmemeyi, bu süreçte alınan önlem ve yükseltilen taleplerde dikkate alınmayı ve çok daha fazlasını hak ediyoruz. Yaşamak için evde kalmak, evde kaldığımız için yoksulluktan ve erkek şiddetinden ölmemek için sesleniyoruz:

1- Üretim durdurulsun, zorunlu olmayan sektörlerde çalışanlara ücretli izin!

Evde kalamıyoruz. Çünkü “çarklar dönmeye devam edecek” diyenler evde kalmamızın koşullarını yaratmak yerine hayatlarımıza kastediyor! Birçoğumuz hala dışarıda çalışmaya devam etmek zorundayız. En güvencesiz işlerde çalıştığımız için evden çalışma, ücretli izin olanaklarına sahip değiliz. Bu güvencesizlik seks işçisi veya mülteci ve göçmen kadınlar için katlanarak artıyor. Tekstil sektörü gibi zorunlu olmayan sektörlerde hala çalıştırılıyoruz. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu hizmet sektörünün bir kısmı çalışmaya devam ettiği gibi, pek çoğunda çalışanlar ya işten çıkarıldı ya da ücretsiz izne çıkarıldı. Bir yandan yoksullaşırken bir yandan üzerimize bindirilen ödeme yüküyle başa çıkamıyoruz. Küresel salgın tehlikesi bitene kadar, çeşitli ülkelerde olduğu gibi, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet ücretsiz olmalı, kira bedelleri alınmamalı, ücretsiz gıda yardımı yapılmalı. Bu süreçte çalışması zorunlu olan sağlık gibi sektörlerde çalışanların ise iş yükünün artmaması ve salgının yayılmaması için de üretimin durdurulması gereklidir. İşten çıkarılanlar için koşulsuz işsizlik maaşı, zorunlu olmayan sektörlerde çalışan herkese derhal ücretli izin istiyoruz! Çalışması zorunlu olan sektörlerin çalışanlarına ise yeterli ekipman sağlanmasını, yaygın test uygulanmasını, can güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz!

2- Ev işi herkesin işi!

O evlerde sadece biz yaşamıyoruz. Ancak karantina günlerinde evin temizliğinden, yemeğe, okula gitmeyen çocuklarla ilgilenmekten yaşlıların bakımına tüm işler bizim omuzlarımızda. Kadınların ev içindeki görünmeyen emeği katlanarak artıyor. İşe gitmedikleri için evde kalan erkekler ise kendilerini o evlerde misafir hissetmeye meyilli. Bir engeli olmayan herkes zorunlu olan tüm temizlik, bakım gibi işleri eşit biçimde üstlenmelidir! Her fırsatta kadınlarla erkeklerin eşit olmadığını söyleyen yöneticiler bu eşitsizliğin derinleşmesinden sorumludur. Bunun değişmesi de ancak eşitliği önceleyen bir bakış açısının, her türlü iletişim aracıyla, toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasıyla mümkün.

3- Karantinada 6284 hayat kurtarır!

İçine kapandığımız evler, öldürülen kadınların yüzde yetmiş beşinin cinayet mahalli. Yani pek çoğumuz için en tehlikeli yer. Buna rağmen Hâkim ve Savcılar Kurulu kadınların en önemli güvencesi olan 6284 sayılı Kanunu neredeyse askıya alan bir karar verdi ve şiddet uygulayanın evden uzaklaştırılmasını zorlaştırdı. Kadınlara şiddet uygulayanların cezaevinden erken çıkmasını sağlayacak infaz düzenlemesi gündemdeyken kimse salıverilen şiddet faillerinin nasıl denetleneceğini, hele salgın sürecinde kadınların güvenliğinin nasıl sağlanacağını konuşmuyor. 6284 askıya alınacağına erkek şiddetinin arttığı bu dönemde daha etkili uygulanmalı, uzaklaştırma kararlarının alınması zorlaşmak yerine kolaylaşmalı ve denetlenmeli, kadınlar İstanbul Sözleşmesi’nin öngördüğü şekilde önleyici ve koruyucu mekanizmalara erişebilmeli!

4- Erkek şiddeti artarken yetkililer ne yapıyor? 

Dünyanın farklı yerlerinde çeşitli örnek uygulamalar görüyoruz. Fransa İçişleri Bakanlığı süpermarketlerde kadınlar için başvuru/danışma standları açıyor. Avustralya hükümeti korona virüsü krizi nedeniyle artan şiddeti önlemek ve mağdur kadınları desteklemek üzere 92 milyon dolarlık bir destek paketi hazırladı. Merak ediyoruz: Erkek şiddeti geçen yılın aynı ayına oranla %38,2 artmışken örneğin Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ne yapıyor? ALO 183 hattının acil şiddet hattına dönüştürülmesi veya kadına yönelik şiddetle ilgili acil hat oluşturulması gerekiyor. Aynı şekilde ALO 155’in gerekli hemen ihbarları alması ve vaktinde müdahale etmesi şart. Çünkü şiddet failleriyle aynı evlerde kalmak zorunda bırakılan kadınların aramak için ikinci bir şansı olmayabilir. Sığınaklarda hem kadınların hem çalışanların sağlıklarının nasıl güvence altına alındığı konusunda şeffaf bir süreç işletilmeli, test yapılmalı. Korona krizinin, şiddet gören kadınların sığınaklara kabulünün önüne geçmemesi, bir yandan da salgın riskinin en aza indirilmesi için neler yapılıyor? Kalabalıkların bir arada kalmadığı, düşük kapasiteli daha fazla alternatif sığınma alanı sağlanmalı. Ama bunun yerine, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyumun sığınak başvurularını durdurması veya belediye hesaplarının bloke edilmesi örneklerinde olduğu gibi, yerel yönetimlerin girişimleri ve mevcut mekanizmaları dahi engelleniyor. Halbuki kadına şiddet ile ilgili belediyeler dahil sorumlu tüm kamu kurum ve kuruluşları acil koordinasyon birimi oluşturmalı. Artan erkek şiddetine karşı alanda çalışan kadın örgütlerinin de katılımıyla acil önlem planı hazırlanmalı, çünkü koronavirüse karşı mücadeleyi ayrımcılıkla, ötekileştirmeyle değil barış içinde, dayanışmayla kazanabiliriz!

5- Cezaevlerinde kimse virüsle baş başa bırakılamaz! Ama ya kadınların ve çocukların can güvenliği?

Baroların ilgili komisyonları cezaevlerinin kapasitesinin çok üstünde tutuklu ve hükümlünün bulunduğunu, hijyen koşullarının olmadığını açıkladı. Görüşlerin yasaklanmasıyla endişeli yakınları cezaevlerindekilerin durumlarından ancak haftada bir telefon konuşmalarıyla haberdar olabiliyor. Cezaevinde hücrede kalan ve yalnızlaştırılan trans mahpuslar için durum daha da ağır. Mahpusların sağlık hakkı için önlemler alınmalı, test uygulanmalı, dezenfektan, temizlik malzemeleri, maske, eldiven, kolonya verilmeli, su kotası kaldırılmalı, 24 saat sıcak su verilmeli. Yeterli sağlık hizmeti ve sağlıklı beslenme sağlanmalı, yemekler bunu gözeterek iyileştirilmeli. Karmakarışık ve son derece adaletsiz bir infaz düzenlemesiyle açık cezaevinde olan, kadınları veya çocukları yaralamış, öldürmüş, zarar vermiş olan erkeklerin cezaevinden çıkmasının önü açılırken kadınlara şiddete karşı başvurabilecekleri etkili bir koruma mekanizması sağlanmıyor. Koşullu salıverileceklerin veya izne çıkarılacakların nasıl denetleneceği, kadınların ve çocukların evlerine, bedenlerine ve hayatlarına yeniden musallat olmalarının nasıl engelleneceği açıklanmadan serbest bırakmak, kadınların koronadan değilse erkek şiddetinden ölmesine davetiye çıkarmaktır. Bir yandan da gazeteciler, siyasetçiler, politik tutsaklar sırf muhalif oldukları için virüse terk ediliyor. Çocuklu ve hasta mahpuslar arasında dahi bu ayrım yapılıyor. Cezaevlerindeki hasta ve yaşlı mahkumlar ile hamile ve çocuklu kadınlar ayrım gözetilmeksizin serbest bırakılmalı. Devlete karşı suç işlediği iddia edilenler, kronik hastalığı veya küçük yaşta çocuğu olsa bile salgın riskiyle karşı karşıyayken, bir kadını yaraladığı için cezaevinde olan erkekler o kadınların yaşadığı evlere hiçbir tedbir alınmadan geri gönderiliyor. Biz öncelikle yaşamı savunuyoruz. Cezaevlerinde kimse can güvenliklerinin sağlanamadığı koşullarda tutulmamalı, ama kendilerine şiddet uygulayan erkekler cezaevinde olduğu için rahat nefes alan kadınların can güvenliği de tehlikeye atılmamalı.

 1. Hepimiz için, sağlıkçıların sağlığı korunsun!

Korona günlerinde halk sağlığı için en büyük mücadeleyi veren sağlık çalışanları büyük risk altında. Koruyucu ekipmanları yetersiz, yaygın test uygulanmıyor, hasta bilgileri saklanıyor. Sağlık sektörünün parçası olan, temizlik işçileri, hasta bakıcılar, sekreterler, laboratuvar teknikerleri, yemekhane personelleri sağlık iş kolunda görünmedikleri için bu süreçte hemşire ve doktorlar için alınan özel önlemlerden faydalanamıyor ve ayrımcılığa maruz kalıyor. Her an virüsün bulaşması ve bunun yayılmasına vesile olma endişesi ile yaşamaları yetmezmiş gibi evlerine gittiklerinde yemek, bulaşık, çamaşır ve diğer ev işleri ile çocuk ve yaşlı bakımı da üstlerine yıkılıyor. Bu şartlar altında nasıl önlem almaları ve kendilerini korumaları beklenebilir? Sağlık çalışanlarının koruyucu ekipmanları sağlansın, yaygın test uygulansın, sağlık çalışanlarının çocuklarının bakımı için devlet sorumluluk alsın, virüsün evlere yayılmasını önlemek için sağlık çalışanlarının barınma sorunu çözülsün! Ayrıca, KHK ile işten atılan, beraat eden, takipsizlik kararı verilen veya atama bekleyen sağlık emekçileri hemen ve hiçbir şart gözetmeden görevlerine başlatılsın!

 1. 17+ Alevi Kadınlar
 2. 78’li Kadınlar
 3. Adalar Vakfı Kadın Çalışma Grubu
 4. Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınmaevi Derneği (AKDAM)
 5. Adana Kadın Platformu
 6. Altı Nokta Körler Derneği Kadın Meclisi
 7. Amazon Kadın ve Yaşam Derneği
 8. Anarşist Kadınlar
 9. Ankara Batıkent Yeni Yaşam Derneği’nden Kadınlar
 10. Ankara Kadın Platformu
 11. Antakya Kadın Dayanışması
 12. Antalya Biz Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği
 13. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
 14. Antalyalı Feministler
 15. Atakent Kadın Meclisi
 16. Bandırma Emekçi Kadın Platformu
 17. Bandırma Kadın Dayanışma Derneği
 18. Barış Anneleri
 19. Başlangıç Kadın Meclisi
 20. BEKSAV Kadın Meclisi
 21. Birleşik Kürt Kadın Platformu / Platforma Yekitiya Jinên Kurd
 22. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
 23. Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi
 24. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
 25. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
 26. Çanakkale Kadın Dayanışması
 27. Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği ve Kadın Danışma Merkezi (ELDER)
 28. Çekim Yapan Kadınlar
 29. Çekmeköy Kadın Meclisi
 30. Datça Kadın Platformu
 31. DBP Kadın Grubu
 32. Demir Leblebi Fanzin
 33. Demir Leblebi Kadın Derneği
 34. Demokratik Alevi Derneği Kadın Meclisi
 35. Demokratik İslam Kongresi Kadın Meclisi
 36. Demokratik Kadın Hareketi
 37. Demokratik Toplum Kongresi Kadın Komisyonu
 38. Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
 39. Denizli Kadın Platformu
 40. Denizli Kadınlar Birlikte Güçlü
 41. Dersimli Kadınlar
 42. Dicle Amed Kadın Platformu
 43. Didim Kadın Platformu
 44. Didim Kibele Kadın Derneği
 45. Dikili Kadın Platformu
 46. DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Kadın Komisyonu
 47. DİSK Kadın Komisyonu
 48. Doğu-Güneydoğu Dernekler Federasyonu Kadın Komisyonu
 49. Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu
 50. erktolia
 51. Erzincan Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
 52. Eşit Yaşam Derneği
 53. Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu
 54. EŞİTİZ – Eşitlik İzleme Kadın Grubu
 55. EV-EK-SEN’li kadınlar
 56. Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği
 57. Feminamfi
 58. Feminist Çukurova
 59. Fethiye Kadın Danışma Dayanışma Derneği
 60. FKF’li Kadınlar
 61. Foça Barış Kadınları
 62. Foça Kent Konseyi Kadın Meclisleri
 63. Gaia Dergi
 64. Genç Lgbti+ Derneği
 65. Göç ve İnsani Yardım Vakfı’ndan
 66. Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu
 67. Halkevci Kadınlar
 68. Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü
 69. Havle Kadın Derneği
 70. Hayat Ağacı Kadın Kooperatifi
 71. HDK Kadın Meclisleri
 72. HDP Kadın Meclisi
 73. İDP’li Kadınlar
 74. İlerici Kadınlar Meclisi
 75. İmece Ev İşçileri Sendikası
 76. İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi Kadın Komisyonu – İHD İstanbul Şubesi Kadın Komisyonu – İHD İzmir Şubesi Kadın Komisyonu
 77. İRİS Eşitlik Gözlem Grubu
 78. İskenderun Kadın Platformu
 79. İşte Kadınlar Haber Sitesi
 80. İzmir Dersim Derneği Kadın Komisyonu
 81. İzmir Kadın Dayanışma Derneği
 82. İzmir Kadınlar Birlikte Güçlü
 83. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
 84. Kadın Dayanışma Vakfı
 85. Kadın Emeği Kolektifi
 86. Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği
 87. Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği
 88. Kadın Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği (Kased)
 89. Kadın Meclisleri
 90. Kadın Partisi
 91. Kadın Savunma Ağı
 92. Kadınlar Birlikte Güçlü – İstanbul
 93. Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM)
 94. Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
 95. Kadınların Kurtuluşu
 96. Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği
 97. Kampüs Cadıları
 98. Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
 99. Kapatılan VAKAD Aktivistleri
 100. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği
 101. KAZETE-Bağımsız Kadın Gazetesi
 102. KESK kadın meclisi
 103. Kırkyama Kadın Dayanışması
 104. Kırmızı Biber Derneği
 105. Kocaeli Kadın Platformu
 106. KOSKA – Kuzey Ormanları Savunması Kadınları
 107. Koza Kadın Derneği
 108. Lambdaistanbul LGBTİ Dayanışma Derneği
 109. Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği
 110. Maltepeli Kadınlar
 111. Mardin Şahmaran Kadın Platformu
 112. MED Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu Kadın Meclisi
 113. Mersin Kadın Platformu
 114. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu
 115. Mezopotamya Kadın Kalemi Platformu / Platforma Pénûsa Jinén Mezopotamya
 116. Mor Dayanışma
 117. Mor Sarmaşık
 118. Muğla Emek Benim Kadın Derneği
 119. Muğla Karya Kadın Derneği
 120. Nar Kadın Dayanışması
 121. Özgür Genç Kadın
 122. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Kadın Komisyonu
 123. Rosa Kadın Derneği
 124. Samsun Kadın Dayanışması
 125. Sınır Tanımayan Kadınlar
 126. SODA – Sosyal Dayanışma Ağı
 127. Sosyal Haklar Derneği’nden Kadınlar
 128. Sosyalist Kadın Meclisleri
 129. Sosyo-politik Saha Araştırmaları Merkezi Kadın Grubu
 130. Süryani Kadın Derneği
 131. Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Merkezi
 132. Tarsus Kadın Platformu
 133. Tevgera Jinên Azad (TJA)
 134. TMMOB Amed İKK Kadın Çalışma Grubu – İstanbul İKK Kadın Komisyonu – İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu – Mersin İKK Kadın Çalışma Grubu – Şehir Plancıları Odası Kadın Komisyonu
 135. Trabzon Demokratik Kadın Platformu
 136. TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu
 137. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
 138. Üniversite Kadın Meclisleri
 139. Üniversiteli Kadın Kolektifi
 140. Urfa İl Kadın Platformu
 141. Urfa Mezopotamya Kadın Kooperatifi
 142. Urfa Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği
 143. Van Barosu Kadın Komisyonu
 144. Van Mavigöl Kadın Derneği
 145. Van Star Kadın Derneği
 146. Xavasor Kadın Kooperatifi
 147. Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi
 148. Yeni Demokrat Kadın
 149. Yeniyol’dan Kadınlar
 150. Yeşil Feministler
 151. Yeşil Sol Kadınlar
 152. Yetişme Çağındaki Çocukları Koruma Derneği’nden kadınlar
 153. Yoğurtçu Kadın Forumu
 154. Zonguldak Kadın Platformu
 155. Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu
Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.