Anasayfa » Çevre » SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE’DEKİ YIKIM PROJELERİ

SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE’DEKİ YIKIM PROJELERİ

Türkiye’de yüzlerce çevre platformu ve  sivil toplum kuruluşunun buluştuğu Ekoloji Birliği  “EvdeKAL Sürecini İktidar ve Şirketler Fırsata Dönüştürdü!Ekolojik Yıkım Projeleri Bir An Önce Durdurulmalıdır!” diyerek, bu süreçte ekolojik yıkıma yol açan 52 projeye yer veren bir açıklamayı basın ve kamuoyu ile paylaştı.

BASINA VE KAMUOYUNA-30.04.2020
EvdeKAL Sürecini İktidar ve Şirketler Fırsata Dönüştürdü!
Ekolojik Yıkım Projeleri Bir An Önce Durdurulmalıdır!
Kovid-19 Sürecinde Ekolojik Yıkıma Yol Açan Projeler İle İlgili Gelişmeler:
1.Çanakkale Kumarlar Köyü’nde baraj inşa etmek isteyen Doğu Biga Madencilik isimli şirket tarafından, köylülere mera alanlarını boşaltmaları için baskı yapıldı.
2. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize Güneysu Gürgen köyünde halkın tepkisine rağmen HES projesini yürüten şirket, koronavirüs gündemini fırsat bilerek çalışmalarını hızlandırdı.
3.Artvin’deki maden ve HES çalışmaları devam ediyor. Cengiz Holding’e ait Eti Bakır’ın işlettiği Artvin Cerattepe ve Murgul’daki maden sahalarında faaliyete ara verilmedi.
4.Artvin Yusufeli’nde ilçe halkının itiraz ettiği HES projesiyle ilgili çalışmalara başlanıldı. İlçe halkı tepki gösteriyor.
5.İngilizlerle Nükleer Anlaşması İmzalandı.
6.EÜAŞ International ICC, İngiliz şirketi Rolls-Royce ile kompakt nükleer güç santrallerinin teknik, ekonomik ve hukuki uygulanabilirliği ile birlikte üretim imkânlarını değerlendirmek üzere bir mutabakat zaptı imzaladı.
7.Salda Gölü 1.derece doğal sit ve korunan alan statüsüne sahip olmasına rağmen, millet bahçesi yapmak amacıyla iş makineleri ile Salda’ya girip bölgeye özel kumulları taşıdılar ve Millet Bahçesi kapsamında yapacakları yol ve otopark alanına serdiler. Tepkiler üzerine faaliyet durdu.
8.Niğde Ulukışla Tepeköy’de, Gümüştaş isimli maden firmasına ait atık havuzundan sızan siyanür komşu taşınmazlarda yüzeye çıktı. Köylüler konuyu kamuoyuna taşıdı.
9.UNESCO tarafından dünya mirası kabul edilen Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır Sur’ları ile Dicle Nehri arasındaki bir bölgede yer alıyor. Kültürel bir miras olan bu alan, millet bahçesine dönüştürülmek isteniyor.
10.Cumhurbaşkanı kararıyla, Adana’dan 9, Artvin’den 1, Bolu’dan 3, Erzurum’dan 7.
toplamda 14 Bin Dönümlük Alan, ‘Yayla Alanı’ Olmaktan Çıkarıldı.
11.Ilısu Barajı’nın su toplaması sonucunda, Hasankeyf ve 40 köy bütünüyle sular altında kalırken, 60 köyde de evlerin ve tarım arazilerinin büyük bir bölümü suya gömüldü.
12.Ankara’da çuvala konmuş 20 köpek ölü olarak bulundu. Köpeklerden bazılarının patilerinde damar yolu açmak için kullanılan intraket olduğu belirlendi.
13.Kapalı Yer Altı Madencilerine Maliyet Artışı Desteği verildi. 24 Mart günlü Resmi Gazetede, “Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydan Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar” yayımlandı. Bu karara göre, 12 Haziran 2019 ve 31 Aralık 2020 tarih aralığını kapsayan döneme ilişkin yeraltı maden işletmelerinde doğan zararların karşılanması amacıyla maden işleten kişilere ve çalışanlara destek verilecek.
14.Mersin Karaduvar’da Polipropilen Fabrikası: Mersin’de doğayı kirleteceği iddiasıyla büyük tepkiye neden olmasına rağmen yapılmak istenen polipropilen tesisi için Toros Tarım AŞ’nin olduğu bölge Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi.
15.Korunan alanlar Yönetmeliği değiştirildi ve bununla beraber sit alanları entegre tesislere ve bütünüyle madencilere açılmaktadır. Nitelikli Doğal Koruma Alanları”nın ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kullanım Alanları”nın ve Anıt Ağaçların ayırt edici özellikleri ve tanımları değiştirildi. Yönetmelik değişikliğinin iptali için dava hazırlıkları sürüyor.
16.Eskişehir’de 9 adet Jeotermal kaynak arama sahası için ruhsat verileceği açıklandı.
17.İstanbul projesi öncesi iki köprünün taşınmasıyla ilgili ihale yapıldı. İhale meslek odalarınca dava edildi.
Web: www.ekolojibirligi.com E-mail: ekolojibirligi@gmail.com Twitter: @ekolojibirligi
18.Ordu Büyükşehir Belediyesinin İlküvez Kepçelik Yaylası’nda kurulu olan çöp tesisine karşı çadır
kurup direnen vatandaşlara gece 03.00 saatlerinde operasyon yapıldı, 25 kişi gözaltına alındı.
19. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Afşin’e üçüncü termik santrale ÇED Olumlu kararı verdi.
20.Ordu’nun önemli tarihi alanı, 1. derecede sit alanı olan Perşembe ilçesindeki Yason Burnu’na Ordu
Büyükşehir Belediyesi tarafından doğal yapıyı bozan proje uygulaması başlatıldı.
21.Bursa’ya bağlı Yenişehir ilçesi Kirazlı yayla köyü sınırları içindeki alanda Lübnanlı Maden Şirketi
Meyra tarafından bakır ve çinko madeni için zenginleştirme tesisi yapılması amacıyla ağaç kesilmeye
başlandı. Köylüler direniyor.
22.Bursa Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi’nde HES Projesi çalışmaları başladı. Köylüler basın
açıklaması yaparak tepki gösterdi.
23.Bartın ırmağı ‘’Kesin Korunacak Hassas Alanlar’’ statüsünde iken bir alta çekerek ‘Nitelikli Doğal
Koruma Alanı’’ na indirildi.
24.Muğla Ula’da Çıtlık’ta 30 hektar orman alanının kesim ihalesini çıkardılar ve kesime giriştiler.
MUÇEP ve yörede yaşayanlar kesim alanına gelerek tepki gösterdiler ve basın açıklaması yaptılar.
Kesim durduruldu.
25.Ordu-Fatsa’da altın madeni için alan genişletme faaliyetleri tekrardan başladı. Yeraltı ve yerüstü
suları zehirlendi. Tahliller yaptırıldı ve ortaya çıkan kirlilik değerleri kamuoyu ile payleşıldı. Müadele
sürüyor.
26.Muğla’nın Milas ilçesinde İkizköy mevkiinde yer alan termik santralin su ihtiyacı giderilmesi
amacıyla, İkizköy susuz bırakıldı. Köylüler konuyu kamuoyuna ve Meclise taşıdı.
27.Aydın Efeler’e bağlı Kızılcaköy’de yapılmak istenen jeotermal enerji santrali için ‘ÇED Olumlu’
kararı verildi. Kızılköylüler dava hazırlığı içinde.
28.Ordu ilinde Perşembe-Gürgentepe-Fatsa ilçelerinde 1.967.61 hektarlık alanda maden arama için
ihale yapıldı, ruhsat verildi.
29.Çanakkale Orman Müdürlüğü Kaz dağlarında 270.güne ulaşan çadır nöbet alanının tahliyesi için
tebliğde bulundu. Konu sosyal medyaya ve kamuoyuna duyuruldu. Destek buldu. Karara STK’lar
Çanakkale Valiliği’ne dilekçelerle itiraz ettiler. Alanda bulunan yaşam savunucuları da dilekçe ile itiraz
etti. Orman idaresi tahliye edilmediğine dair tutanak tuttu.
30.Samsun, Çarşamba Ovasının ortasında Çarşamba Biyokütle Enerji Santralı (BES) projesi
hakkında Samsun 3. İdare Mahkemesinde görülen 3 ayrı davada nihai kararını verdi.
Mahkeme tarafından BES için Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi ve Çarşamba İlçe Belediye
Meclisinin oluşturduğu imar planları iptal edildi. Buna bağlı olarak Çarşamba Belediyesinin “depo”
inşaatı adıyla verdiği sonradan “enerji tesisi” olarak değiştirdiği inşaat ruhsatı da yok hükmünde
olduğu belirtildi. Ayrıca Samsun Valiliği Toprak koruma kurulunun BES hammadde depolama sahası
için tarım dışı amaçlarla kullanılabilir kararını iptal ederek tarım topraklarının korunmasına hükmetti,
Yine Samsun Valiliğinin BES için verdiği “ÇED Gerekli Değildir” kararını da iptal etti. Bütün bu
kararlara rağmen mahkeme kararlı uygulanmamaktadır. Çarşamba BES inşaatı sokağa çıkma
yasağının olduğu günlerde bile kaçak ve kanunsuz olarak devam etmektedir.
31.Samsun, Kavak Şahin Dağlarında TÜPRAG Madencilik tarafından 12.000 hektarı kapsayan
alanda toplam 6 adet saha için maden arama ruhsatı alınmış ve bu sahalardan ikisinde maden arama
faaliyetleri kapsamında sondaj çalışmalarına hız verilmiş durumdadır.
32.Samsun, Kavak ilçesi Karapınar, Köseli, Bekdemir, Emirli, Ilıca mahallelerini kırsal alanı içerisinde
Oyak Beton San. TAŞ. Tarafından 1.000 dönümlük bir alanda taşocağı işletmeciliği için ÇED süreci
başlatılmıştır. Sözkonusu bölgede OYAK’a ait çimento fabrikası için mevcut taşocaklarının ruhsatsız
çalıştırılmasına devam edilmektedir. Bu yeni taş ocağı ile 5 mahallenin (köy) su kaynakları ve tarım,
hayvancılık faaaliyetleri büyük zarar göreceği için köylüler çok tedirginler. Ancak Korona salgın
önlemleri nedeniyle herhangi bir eylemlilik yapılamamaktadır.,16 Mart 2020 günlü ve 31070 sayılı
Resmi Gazetede “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair” söz konusu yönetmelik çıkarıldı
33.Pamukkale Üniversitesi Rektör Hüseyin Bağ, üniversiteye bağlı Tarım Bakanlığı ve AB destekli
‘Yerli Tohum ve Bitki Üretim Merkezi’nin öğrencilere sosyal tesis yapılmak istenen tarlasına dozerle
daldı; alanda nöbet tutan iki profesörü ise tartakladı. 26 Mart
Web: www.ekolojibirligi.com E-mail: ekolojibirligi@gmail.com Twitter: @ekolojibirligi
34.TMSF’nin daha önce el koyduğu Koza Altın İşletmeleri, Eskişehir Sivrihisar’da yaşam alanlarının
yakınına siyanürlü ikinci atık depolama tesisi yapılması için çalışmalara başladı. 7 Nisan
35.Gördes’teki Başlamış deresinin kırmızı akmasının nedeninin Nikel maden işletmesinin neden
olduğu çevresel bir felaket olduğu belgeleriyle açıklandı – 8 Nisan
36.Kurumaya başlayan Eğirdir Gölü üzerine Çinli Gezhouba Group tarafından, bin MW gücünde HES
kurulacağı duyuruldu. HES için göl suyunun kullanılacak olması gölün idam fermanı özelliği taşıyor.
13 Nisan
37.Aydın Efeler’e bağlı Kuyucular Mahallesi’nde jeotermal kuyusu kazma işlemi yapan firma
çalışanları ile köylüler arasında arbede yaşandı. Bir yurttaş yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kurulan
jeotermal tesis önünde ayaklanan halk, JES firmasının sokağa çıkma yasağını fırsat bilip hukuk dışı
yollara da başvurduğunu ifade ederek tepki gösterdi .18 Nisan
38.UNESCO Dünya Mirası Listesine giren dünyaca ünlü Afrodisias antik kentinin bulunduğu
Karacasu‘da JES için ÇED süreci başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan
duyuruya göre; Aydın valiliğinin onayı ile Karacasu’nun Ataeymir mahallesinde jeotermal için sondaj
ve arama çalışması yapılacak.21 nisan
39.Tekirdağ‘da özelleştirilen Tekirdağ Uluslararası Limanı, şimdiki adıyla Ceyport Tekirdağ
Uluslararası Limanı’nda kurulması planlanan likit tank çiftliği projesi kapsamındaki kimyasal depolama
alanının temelleri deniz kıyısında atıldı. Kimyasalların depolanacağı alanın 500 metre ötesinden aktif
fay hattının geçmesi nedeniyle projeye tepki gösteriliyor. 22 Nisan
40.Tunceli’de her geçen gün sayıları artan kum ve taş ocaklarının yerleşim ve yaşam alanlarına
verimli tarım arazilerine, bağ bahçelere ürünlere ciddi zararlar vermesi nedeniyle DEDEF tarafından
taş ve kum ocaklarına karşı kampanya başlatıldığı açıklandı. 22 Nisan
41.Keşan’a bağlı Sazlıdere Köyü’nde yapılması planlanan Saros Gemi İskelesi projesi ile ilgili 2. ÇED
için 6 Mayıs tarihinde İDK görüşmesi yapılacağı açıklandı. 24 Nisan
42.Balya Orhanlar Köyü’nde Bahar Madencilik A.Ş. tarafından altın madeni arama faaliyetleri
sürdürülüyor.
43.Yenice Çırpılar Termik Santralı’nın “ÇED Olumlu” kararına karşı Kazdağı Doğal ve Kültürel
Varlıkları Koruma Derneği ve TEMA’nın açtığı davada Çanakkale İdari Mahkemesi kararı iptal etti.
44.17 Ocak’ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ihale edilen 305 maden alanının
ihalesinin iptali için doğa koruma örgütleri dava açtı.
45.Çernobil Kazası Anması Sosyal Medya Kampanyası gerçekleştirildi.
46.Mersin Akkuyu Termik Santralı İnşaatında çalışanlar arasında Kovid-19 salgınına yakalanan
olduğu görüldü ve Mersin NKP tarafından inşaatın durdurulması için basın açıklaması gerçekleştirildi.
47.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca Muğla ili Fethiye ilçesi Kayaköy Mahallesi ve Ölüdeniz
Mahallesi sınırlarında bulunan 2182 hektarlık alan sondaj yöntemi ile Jeotermal kaynaklar arama
faaliyeti adı altında ihale edildi. Bu bölgede korunan alanlar bulunmakta.
48.Datça-Emecik-Alavara Mevkii’nde mutlak korunması gereken bir alanın sit statüsü Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından, 34954 sayılı OLUR ile
18.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak ilan
edilerek yapılaşma ve madencilik faaliyetlerinin önü açıldı.
49.Çanakkale Merkez ve Çan İlçelerinde Borusan tarafından yapılan yapılmak istenen Saroz RES
Projesi için İL Genel Meclisi’nde daha önce iki kez reddedilen imar planı değişikliği yeniden gündeme
alındı. Plan değişikliği komisyona havale edildi.
50.Tokat’ın Yağmurlu ve Mercimek Köyleri yakınında yapılmak istenen taş ocağı projesi için ÇED
Gerekli Değildir Kararı verildi. Köylüler kararı dava etmeye hazırlanıyor.
51.Balıkesir Ayvalık İlçesi Karahayıt Köyü yakınlarında Bilfer Madencilik Demir Projesi’nin İnceleme
Değerlendirme Komisyonu (İDK) duyurusu yapıldı. İtiraz dilekçesi hazırlanıyor.
52.Balıkesir Havran İlçesi’nde CVK Madencilik Kurşun Projesi Kapasite artışı İDK duyurusu yapıldı.
EKOLOJİ BİRLİĞİ

Web: www.ekolojibirligi.com E-mail: ekolojibirligi@gmail.com Twitter: @ekolojibirligi

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.