Anasayfa » Kültür - Sanat » ULUSLARARASI SEMPOZYUMA BODRUM’DAN SUNUM YAPILDI…

ULUSLARARASI SEMPOZYUMA BODRUM’DAN SUNUM YAPILDI…

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin düzenlediği “Sanat, Gerçeklik ve Paradoks” isimli uluslar arası sempozyumda, Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi tarafından hazırlanan “Yerel Yönetimlere Sanatsal Bakışın Katkısı” başlıklı bildiriyi, eş sözcü Nuran Yüksel sundu.

Sempozyuma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrenciler, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Hamdi Topçuoğlu, Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi eş sözcüsü  heykeltıraş Ender Güzey ve  meclis üyeleri katıldı. Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi üyelerinden Ayhan Uncuoğlu, eş sözcü heykeltıraş Ender Güzey’in katkılarıyla hazırlanan metni sunan, uzun yıllar Bodrum Belediyesi’nde kültür işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Nuran Yüksel’in okuduğu bildirimden pasajlar şöyle:

6

“Köy, kent, şehir, ülke ve de bunların ortaya koyduğu karakterler ile ulusal kimlikler, bu kimliklerin dünyadaki yansımaları ve de yer bulmaları da aynı adımları takip ederek gelişir. İnsan ve sanat olgusu, bireyden topluma geçerken sanatsal dokunuş olmadan gerçekleşmez, gerçekleşemez. Çünkü toplumsal yaşam ve bunun kaynağı yaşam alanları sanatçılar eliyle kurulmuştur. Bir yerleşim alanının belirlenmesi, alanın yeterliliği, uygunluğu, fiziki konumunun doğruluğu, yapısal planlaması, yapıların şekillenmesi, şekillerin biçimlendirilmesi, formların kullanımı, biçin ve formların uyumu, estetik ve kullanım esasları hep sanatın ve sanatçının eseridir. Dolayısıyla sanat ve sanatçı olmadan toplumsal yapı ve insan yaşamı oluşturulamaz.

Yaşam alanları insanlık için olmazsa olmazları içinde taşıyan bölümlerdir. Nefes alırsınız, su bulursunuz, beslenirsiniz, karnınızı doyurursunuz. Buraya kadar ki tanım bitkileri ve hayvanları da dünyada barındıran bir koşuldur. İşin içine insan girdiği zaman koşullar değişir. Değişen bu koşullar öncelikle yapının sürekli olmasını ve sağlıklı olmasını sağlamak amacı ile bir düzen ve yönetimsel bütünlük içermelidir. Bu da “sanatsal” dokunuştur. Estetik içeren, uyumlu, mutlu hissettirecek, yerine göre eğlendirecek, yerine göre sorgulatacak ama altında bir tasarım olan tüm adımlar sanat ile, sanatsal bakış ile, sanatsal dokunuş ile gerçekleşir. Yaşam alanlarının şekillendirilmesi, boyutları, kullanım yetileri, formları, renkleri sanatın yansımasıdır. Sanat ve sanatçının içerisinde olmadığı, tasarım ilkelerinden, sanatın temel değerlerinden yoksun olan, bu değerler içermeden uygulanan hiçbir üretim ya da hizmet insanları mutlu etmez.”

KENT KONSEYLERİNİN ÖNEMİ

IMG_1702Bildirinin esasını teşkil eden yerel yönetimler ve kent konseyi ilişkisi bölümünde de “Bodrum’da yerel yönetimin hizmetlerine paralel olarak verdiği en başarılı kararlardan biri güçlü bir Kent Konseyi oluşumunun önünü açmış olmaktır.  Aslında Kent Konseylerinin asli bir yaptırım gücü, maddi kaynağı, karar verdirme yetkisi yoktur. Kent Konseyleri bu anlamda bir danışma kurulu, yol gösterici, destek sağlayıcıdır.  Kent Konseylerinin ve onu oluşturan Çalışma Meclislerinin ve Çalışma Guruplarının asli görevi yerel yönetimin gözü kulağı olmak, hizmetlerin, yatırımların ve yaptırımların hayata geçirilmesi aşamasında kendi içerinde ki ihtisas çalışmaları ile işbirliği yapmaktır.

 

Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisinin, Bodrum içerinde yapmayı hedeflediği çalışmaların özeti budur. Ancak bu süreç ve çalışmalar kolay bir çalışma ortamını ifade etmez. Her istenilenin yerine getirilmediği, değerlendirilmediği gibi esas nokta bundan ötededir. Bu da her alanda Kent Konseylerinin en büyük sorunudur. Sorunun aslı yerel yönetimin hizmet üreten bölümlerinin iyi niyetine karşın, alanlarında yeterli ihtisas sahibi olmamaları ve imkanların kısıtlı olmasıdır. Çeşitli kademelerde görev yapan yönetici ve çalışan personelin alanlarınla ilgili konularda kısmi olarak bilgi sahibi olmaları sürecin yürütülmesinin önünde ki en büyük engeldir. Özellikle Bodrum gibi çok önemli bir merkezden konuya bakınca ülke genelinden çok, çok yüksek seviyede eğitimli ve yüksek yaş gurubundan göç alan bir yerleşim yeri için hizmet büyük önem taşır. Bu da yerel yönetimin kendi planlamalarını yaparken farklı bir değerlendirme yapması gereğini kesinlikle ortaya koyar.

 

Bu sunumu paylaşan Bodrum Kent Konseyi, Kültür Sanat Meclisi; Kent Estetiği, Arkeoloji, Sözlü Tarih, Müzik, Sahne Sanatları, Plastik Sanatlar, Edebiyat ve Mahalle Meclisleri Kültür Sanat Temsilcileri ve koordinatörleri ile birlikte çalışmalarını yürütmektedir. Sanatsal ve kültürel açıdan gerçek anlamda bilgi, beceri ve uzmanlık donanımına sahip olan bu kurul, her yönü ile Bodrum’un kültür ve sanat alanındaki gereklerine cevap vermek ve asıl olarak bunun da ötesinde Bodrum’un dünya üzerinde ki ünü ve önemine yakışır bir seviyede kültür ve sanat ile anılır düzeye gelebilmesi için plan ve projeler üretmekte, belirli zamanlarda bu çalışmalarını yerel yönetimin ilgili bölüm yetkilileri ile yapılan toplantılarda dile getirmektedir. İşte bu aşamanı sonrası sancılı bir dönemin işaretidir. Süren devam eden günlük yaşamın ve bu yaşamın hak ettiği ihtiyaçların yerel halk adına belirlenip ortaya konulmasından, Bodrum’da yapılacak ve yerel yönetimin destek sağlayacağı etkinlikler, gösteriler, konserler, festivaller, sergiler, yerel, ulusal ve uluslar arası girişim ve organizasyonlar, Bodrum’un ihtiyacı olan bu alanda ki yatırımlar, şehir planlaması, mimari, restorasyon, renovasyon, şehrin sanat eserleri, yapıları (müzeleri, kültür merkezleri vb.) ve bu hizmetlerin işleyişine yönelik öneriler bu kurul tarafından yerel yönetime aktarılmaktadır. Bu gönüllülük esasına göre her hangi bir karşılık beklenmeden yapılan bir çalışma olmasına ve tamamen uzmanlık ve ihtisas birikimi taşıyan çalışma bir yerel yönetimin sahip olabileceği en önemli güç ve destektir.

Bu anlamda Bodrum’a kültür ve sanat yönünden bakıldığı zaman, özellikle Bodrum’a sonradan yerleşen ve burada yaşamayı seçen halkın beraberinde getirdiği birikim, tecrübe ve çoğu zaman uzmanlık dolu geçmiş hayatların yerele katacağı büyük değerler olduğundan yola çıkarak ve destek alınarak; Bodrum’un ve yarımadanın genelinin kendi ihtiyacının çok ötesindeki yapılaşmasının önünün alınması, Bodrum’un doğal özellikleri, bitki örtüsü ve SİT alanlarının korunması, tarihi dokunun ve arkeolojik yapıların ortaya çıkarılıp, korunup, yerel yapıların ve tarihi mekanların aslına uygun restorasyonlarının yapılıp yaşam alanlarına katılmasının sağlanması, yenilemelerin ve yeni yatırımların yerel yönetimlerin ihaleleri ile değil, uluslar arası yarışmalara varan projelere dayandırılarak yapılması, kısaca Bodrum’da bugüne kadar süre gelen popüler kültürün yerine, sanatın her anlamda kendisini yaşama kattığı bir yapının kurulması gereği vardır”

 

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.