Anasayfa » Çevre » YALIKAVAK’TA İNŞAATÇILAR YOLLARI KAPIYOR

YALIKAVAK’TA İNŞAATÇILAR YOLLARI KAPIYOR

Yalıkavak’ta TMMOB Şehir Plancılar Odası tarafından 1/1.000 ile 1/5.000 üst ölçekli plana açılan dava, turizm merkezi sınırının bütününü kapsamadığı ve plan hükümlerinin birbiri ile çeliştiği dikkate alınarak, Muğla 2 .İdare Mahkemesi tarafından ‘dava konusu işlemin iptaline’ karar verilmişti.

Muğla 2 .İdare Mahkemesi tarafından iptal  edilen planların ardından “Yalıkavak’a artık çivi bile çakılamayacak” denmesine rağmen,  Yalıkavak’ın en işlek caddelerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi’nde  yapımı süren  bir inşaatın sahipleri yolu kapattılar.

Yapımı süren bir inşaatın, izolasyon çalışmalarının temelden yola dayanması üzerine yolun çökme tehlikesi karşı karşıya kaldığını gören inşaat sahiplerinin kendi kararlarıyla bu yolu kapattıkları öne sürüldü. Yapılan inşaatın yolda çökme tehlikesi yaratacak durumda olabilecek kadar mühendislik hatası içerdiği iddia ediliyor.

Araçlarıyla gelip de yolun kapandığını görenler, hem şaşkınlıkla hem de çaresizlikle yollarını değiştirmek zorunda kaldılar. Yolu kapatanlar hangi tali yolun kullanılacağına ilişkin bir tabela da koymadılar.

Yalıkavak Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir mandalina bahçesinde devasa bir alışveriş merkezi ile otopark yapmak amacıyla bir inşaat başladı. İzolasyon çalışmaları için kazılar yola dayandı ve yolun asfalt kısmından da bir bölüm yıkıldı, bunun üzerine yolda çökmeler yaşandı. İnşaatı ve harfiyatı yapan Bodrumlu firma başlarına büyük sorun almamak için yolu  trafiğe kapattı. Keyfi olarak yolun kapatılması, Yalıkavaklılar’ın tepkisine yol açtı. Buna tepki gösteren çevredeki halk ve esnaf, “Bu memleket bu kadar sahipsiz mi?” isyan ettiler. Görüşlerine başvurduğumuz inşaat mühendisleri ise, inşaatın yükselmesinden önce yol ile inşaat arasına bir istinat duvarı yapılması gerektiğini, ancak inşaat sahiplerinin maliyet yükselecek diye bu zorunluluğu yerine getirmediklerini iddia ettiler.

YALIKAVAK İMAR PLANI İÇİN ALINAN MAHKEME KARARI

yalıkavak-plan-iptal-arenabodrum

Muğla 2 .İdare Mahkemesi’nin 2013/702 esasına kayden Bakanlık aleyhine açılan davada ‘dava konusu işlemin iptaline’ karar verildi.

Kararla ilgili 23.12.2015 günü tebellüğ olunan 12.10.2015 tarihli ve E.2013/702-k.2015/995 sayılı kararın örneği ilişikte gönderilmiştir yazısı Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğüne tebliğ edildi.

TMMOB Şehir Plancılar Odası tarafından 07.02.2013 tarihinde onaylanan Muğla Bodrum İlçesi ,Yalıkavak Beldesi 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı’nın iptali sebebiyle Muğla 2 .İdare Mahkemesi’ne açtığı davada Mahkemenin 1/25.000 ölçeli planları İPTAL’inin ardından 1/1.000 ile 1/5000 ölçekli imar planlarını iptal edildiği daha önce haberimize taşımıştık. Muğla 2 .İdare Mahkemesi’nin 2013/702 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada ‘dava konusu işlemin iptaline’ karar verilmiş olup 23.12.2015 günü tebellüğ olunan 12.10.2015 tarihli ve E.2013/702-k.2015/995 sayılı kararın örneği ilişikte gönderilmiştir yazısı Bodrum Belediyesi İmar Müdrülüğüne dün tepliğ edildi. İlgii yazının tebliği ile ilgili olarak Yalıkavak’da yarından itibaren çivi çakılamayacak.

 

 

TMMOB Şehir Plancılar Odası tarafından açıla davada gösteren Turizm merkezi sınırının bütününü kapsamadığı ve plan hükümlerinin birbiri ile çeliştiği dikkate alındığında dava konusu 1/1.000 ile 1/5.000 ölçekli planın üst ölçekli plana ,imar mevzuatına planlama tekniklerine ,şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır denilerek İPTAL edildiği öğrenildi. İlgili yazının birkaç gün içerisinde Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğüme tebliğ edileceği bilgisi alındı. TMMOB Şehir Plancılar Odası tarafından 07.02.2013 tarihinde onaylanan Muğla Bodrum İlçesi ,Yalıkavak Beldesi 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı’nın iptali sebebiyle Muğla 2 .İdare Mahkemesi’nin 2013/702 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada ‘dava konusu işlemin iptaline’ karar verilmiş olup 23.12.2015 günü tebellüğ olunan 12.10.2015 tarihli ve E.2013/702-k.2015/995 sayılı kararın örneği ilişikte gönderilmiştir denilmişti. Muğla 2. İdare Mahkemesi bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş, davalı idare tarafından arazi kodlanmasının esas jeofizik etüt raporuna yönelik ihtiraz hakkı bulunarak bunun dışındaki itirazlar bilirkişi raporuna kusurlandırııcı nitelikte görülmemiştir. Bu durumda uyuşmazlık konusu 1/25.000 ölçekli planın .Plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik dikkate alınmadan hazırlandığı ,tapografya doğal bitki örtüsü,flora ve fauna özelliklerinin korunabilmesi için düşük yoğunlukta da olsa yapılaşma faaliyetlerinden korunması gereken ekolojik tarım alanı olarak yapılaşmaya açıldığı,üst ölçekli planda büyük kentsel yeşil alan olarak planlanan Tilkicik Burnu ve Azmak tepenin güneyindeki alanların dava konusu çevre düzeni planında turizm alanı ve kentsel yerleşme alanı olarak planlanmış bazı alanların dava konusu çevre düzeni planında turizm alanı ve kentsel yerleşme alanı olarak planlandığı , üst ölçekli plana aykırı olarak mera alanı , makilik fundalık alan ve tarım alanı olarak planladığı işlevsel bütünlük gösteren Turizm merkezi sınırının bütününü kapsamadığı ve plan hükümlerinin birbiri ile çeliştiği dikkate alındığında dava konusu 1/25.000 ölçekli planın üst ölçekli plana ,imar mevzuatına planlama tekniklerine ,şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin İPTALİNE , aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinin ve 750 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacı tarafa verilmesine ve 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere 12.10.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi denildi.

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.