Anasayfa » Çevre » “YASA DIŞI İNŞAAT” İDDİASI İLE SAVCILIĞA BAŞVURDULAR

“YASA DIŞI İNŞAAT” İDDİASI İLE SAVCILIĞA BAŞVURDULAR

Bodrum Kent Konseyi Çevre Çalışma Komisyonu’ndan bir grup üye Tavşanburnu’nda yapılmakta olan inşaat ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

Uzunca bir süredir  Yalıçiftlik Tavşanburnu’nda yapılmakta olan bir otel inşaatı ile ilgili, çeşitli iddialar basında yer alırken, bir grup Bodrum Kent Konseyi Çevre Çalışma Komisyonu üyesi, inşaat sahasına gittiklerini ve ruhsat, yapı sahibi, imar izni gibi bilgileri içeren bir tabela olmadığını, orada bulunan görevlilerin ise sorularına “size ne ” şeklinde cevap aldıklarını ifade ettiler. Aynı grup ardından, Bodrum Adliyesi’ne giderek “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 184. Maddesi” çiğnenmektedir diyerek suç duyurusunda bulundular. Dilekçede şunlar yer almakta:

T.C. BODRUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

02.05.2018

Konu              :Yalıçiftlik Tavşanburnu’nda kaçak inşaat suç duyurusu

İhbar yapan  :İsim……………. – TC No:………. -Adres: ……………………

Şüpheli           :ASTAY Gayrimenkul İnşaat Yatırım ve Turizm A.Ş – Adres: Levent  Mahallesi, Büyükdere Cd. No:168, 34330 Beşiktaş/İstanbul

İşlenen Suç    : 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 184. Maddesi

AÇIKLAMALAR

ASTAY Gayrimenkul İnşaat Yatırım ve Turizm A.Ş adında bir şirket, ilçemiz Yalıçiftlik Tavşanburnu’nda yaklaşık 1-2 ay önce hukuksuz biçimde ekteki fotoğraflarda da görüleceği gibi kaçak inşai faaliyetlere başlamış ve  halen de sürdürmektedir.

Ülkemizde normal olarak bir yatırımcının projesini uygulamadan önce uyması gereken bazı kurallar silsilesi mevcuttur ve İmar Mevzuatı ile Çevre Etki Değerlendirmesi Süreci bunların en önemlisidir.

Oysa,

1-Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü duyuru sitesinde ASTAY Gayrimenkul İnşaat Yatırım ve Turizm A.Ş. adına  Yalıçiftlik Tavşanburnu’nda herhangi bir proje tanıtım dosyası veya ÇED raporuna rastlanmamıştır.

2-Tavşanburnu’nda geçtiğimiz aylarda başlamış olan bu inşaat alanı, II ve III. Derece Doğal Sit bölgesi sınırları içindedir. Bölgeye ait Koruma Amaçlı 1/5000’lik Nazım ile 1/1000’lik Uygulama Plan teklifi 06.02.2018’de Bakan oluru ile onaylanmış ve ardından 23.02.2018’de Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ilan panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır. 25.03.2018’de askıdan indirilen bu bakanlık işlemi hakkında başlayan 60 günlük dava açma süresi 24.05.2018’de bitecektir ve bu süre henüz dolmamıştır. Yani, proje inşaatının hızla ilerlediği bölgeye ait Koruma Amaçlı Planları kesinleşmemiştir. Böyle bir yerde inşaata başlanması yasalara aykırıdır.

 

İlgili mevzuat aşağıdadır:

 

 1. 3194 Sayılı İmar Kanunu
  Madde 32 – Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (…) (3) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunma-sı üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.
 2. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186)
  Uyulması mecburi olan bir diğer mevzuat da Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecidir. Mevcut yasalara göre büyük bir projenin inşaatına başlanmadan önce yapılacak ilk iş, projenin çevreye zarar vermeyeceğinin taahhüt edilmesidir. Bu süreç, ilgili yönetmeliğin 4.ncü ve 6.ncı maddesinde şöyle belirtilmiştir:

MADDE 4/i-(Değişik:RG-26/5/2017-30077) Çevresel etki değerlendirmesi süreci: Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için; başvuru,inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrası çalışmaları kapsayan süreci,

MADDE 6/3 (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Bu Yönetmeliğe tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

 

 1. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “İmar kirliliğine neden olma” 184. Maddesi:
  Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  2. Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

 

Sonuç ve istem : Soruşturma neticesinde kaçak inşai faaliyetin durdurulmasını, hem şüpheli hakkında ve hem de varsa 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu/184. Maddesi’nin tarif ettiği diğer kişi ya da kişiler hakkında cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmasını talep ederim.

 

bitlis escort bayan

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.