Anasayfa » Güncel » YILIN İLK MECLİSİ

YILIN İLK MECLİSİ

BODRUM BELEDİYE MECLİSİNİN 06.01.2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE TURGUTREİS MAHALLESİNDE BULUNAN BODRUM BELEDİYESİ ŞEVKET SABANCI KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK 2016 YILI OCAK AYI OLAĞAN TOPLANTISI GÜNDEMİDİR

GÜNDEM

 1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisinin 2016 yılı tatil ayının belirlenmesinin görüşülmesi,

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Belediyemiz 2016 yılı Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesinin görüşülmesi,

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden Belediyemiz 2016 yılı İşgaliye Komisyonu üyelerinin seçilmesinin görüşülmesi,

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

4- Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde 2016 yılı için açıklanacak aylık fazla çalışma ücretinin, nüfusu 100.001’den 250.000’ne kadar olan ve Büyükşehirlerin Belediye sınırları içerisinde yer alan Belediyeler için belirlenecek maktu ücretin, Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele ödenmesinin görüşülmesi,

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince 2016 yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ile Belediye Meclisince oluşturulan komisyonlarda çalışan üyelere katıldıkları her gün için ödenecek Huzur Hakkı ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi,

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

6- Belediyemizde 5620 sayılı Kanuna istinaden geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisyeni ile 1 adet Mimar’ın 2016 yılında 24 adam/aylık vizelerinin belirlenmesi ile mülga Yalı Belediye Başkanlığında çalışmakta iken Türkiye İş Kurumu Muğla İl Müdürlüğünce geçici statüde tescili yapılan Ali GENÇ’in 5 ay 29 günlük 2016 yılı çalışma vizesinin alınmasının görüşülmesi,

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

7- Belediyemizde boş bulunan 8505 unvan kodlu, altıncı derece Mimar Kadrosunda, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mimar olarak çalıştırılan Gamze ESEDOĞLU’nun sözleşme süresinin yenilenmesi ve net aylık ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi,

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

8- Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu, birinci derece Veteriner Kadrosunda, Tam Zamanlı Sözleşmeli Veteriner olarak çalıştırılan Aytunç KAYRAKÇI’nın sözleşme süresinin yenilenmesi ve net aylık ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi,

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

9- Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu, birinci derece Veteriner Kadrosunda, Tam Zamanlı Sözleşmeli Veteriner olarak çalıştırılan Ayşe Elvan HOGAN’ın sözleşme süresinin yenilenmesi ve net aylık ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi,

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

10- Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, birinci derece Mühendis Kadrosunda, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis olarak çalıştırılan Merve MERSİNKAYA’nın sözleşme süresinin yenilenmesi ve net aylık ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi,

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

11- Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, sekizinci derece Mühendis Kadrosunda, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis olarak çalıştırılan Damla TECİM’in sözleşme süresinin yenilenmesi ve net aylık ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi,

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

12- Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, birinci derece Avukat Kadrosunda, Tam Zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak çalıştırılan Mine USLU’nun sözleşme süresinin yenilenmesi ve net aylık ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi,

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

13- Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, birinci derece Avukat Kadrosunda, Tam Zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak çalıştırılan Sümbül Mustafa GÜNAY’ın sözleşme süresinin yenilenmesi ve net aylık ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi,

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

14- İlçemiz Akyarlar Mahallesi, Fenerburnu Mevkii Koruma Amaçlı İmar Planına ilişkin kısmi yapılaşma tespitinin görüşülmesi,

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

15- İlçemiz S.S. Bodrum Bağla Arsa ve Yapı Kooperatifi Mevzii İmar Planına ilişkin kısmi yapılaşma tespitinin görüşülmesi,

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

16- İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 558 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

17- İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, 440 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

18- İlçemiz Tepecik Mahallesi, 59 ada, 41 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

19- 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanan “Bodrum Evsel Katı Atık Tarife Raporunun ve Tarife Ücretlerinin” Bodrum Belediyesi 2016 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesine eklenmesinin görüşülmesi.

(Temizlik İşleri Müdürlüğü)

20- Mülkiyeti Belediyemize ait, Konacık Mahallesi tapunun N18C-18C-2C pafta, 108 ada 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda bulunan 3264,09 m² lik hissemiz ile mülkiyeti Bodrum Mert Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı Limitet Şirketi’ne ait Konacık Mahallesi, tapunun N18C-18C-2c pafta, 108 ada, 6 – 7 parsel ile 110 ada 1 parsel numarasında kayıtlı, toplam 5092,49 m² lik taşınmazın takasına ilişkin talebin görüşülmesi.

(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

21-Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Gündoğan Mahallesi, tapunun N18c-13a-1c pafta, 256 ada, 12 parsel numarasında kayıtlı, toplam 280,94 m² yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının görüşülmesi.

(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

 

 

 

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.