Anasayfa » Ekonomi » ECRİMİSİL BORCU OLANLARA…

ECRİMİSİL BORCU OLANLARA…

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Turizm belgeli işletmelerin ecrimisil borçları, zorunlu trafik sigortası, 25 yaşa kadar genel sağlık sigortası primlerinin silinmesi gibi birçok maddeyi içinde barındıran düzenlemeler içeren “torba kanun” tasarısını kabul etti.

Kamuoyunda “torba kanun” tasarısı olarak bilinen “Şanlıurfa İline İstiklal Madalyası Verilmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda özellikle bölgemizde uzun zamandır tartışmalara ve sonuç alınamayan çözüm girişmlerine neden olan Ecrimisil ile ilgili önemli bir düzenleme var.

Komsiyondan geçen yasa tasarısına göre; Üzerinde konaklama amaçlı turizm tesisleri yapılmak üzere kamu arazisi tahsis edilen belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden, irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 2016 yılı için tahsil edilmesi gereken kira, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ile hasılat paylarıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesisleri tarafından Hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımlarından dolayı tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri bir yıl ertelenecek.  Ertelenen alacaklar, bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren üç yılda ve üç eşit taksitte herhangi bir zam ile faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Süresinde ödenmeyen taksitler zam ve faiz uygulanarak alınacak. Düzenlemeden önce ödenmiş bedel, ilgililerince talep edilmesi halinde iade edilecek ya da erteleme süresinin sona erdiği tarihten sonra tahsil edilmesi gereken bedellere mahsup edilecek.

Söz konusu işletmelerin eski borçları ile gecikme zamları, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren dört ay içinde başvurma şartıyla, ilk taksit 2017’nin Eylül ayında, diğer taksitler de bir yıl sonraki eylül ayında ödenmek üzere zam ve faiz uygulanmadan üç taksitte ödenecek. Süresinde ödenmeyen taksitler gecikme zammıyla tahsil edilecek. Bu hükümlerden yararlanmak isteyen borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmaları şartı da aranacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyecek.

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.