Anasayfa » Çevre » RESLERİN YIKIM KARARI UYUGUNALACAK MI?

RESLERİN YIKIM KARARI UYUGUNALACAK MI?

Yalıkavak Mahallesi Geriş tepelerinde başlatılan RES inşaatına TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu’ndan tepki geldi.

Dev RES türbinleri için beton döküm işlemlerinin tamamlandığı Geriş’te dün itibariyle dev türbinlerin parçaları bölgeye taşınmaya başlandı. Açılan davalara, yürütmeyi durdurma kararlarına ve firmanın lisans süresinin dolmuş olmasına rağmen türbin inşaatlarına başlanmasına Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bodrum Temsilciliği’nden tepki geldi. TMMOB Bodrum Temsilciliği Bodrum Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na çağrıda bulunarak “Alınan yıkım kararlarına uyun ve görevinizi yapın” diye seslendi.

Bu arada Rüzgar Üretim A.Ş.’nin lisansa aykırı olarak türbinlerin kapasitesini artırdığı ortaya çıktı! Firmanın lisans süresinin de dolduğu öğrenildi. Şimdi gözler idarede… Yıkım kararları uygulanacak mı?

KAÇAK RES!

Rüzgar Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Bodrum Yalıkavak Mahallesi Geriş tepesine yapımı planlanan Rüzgar Enerji Santrali-RES için inşaat çalışmaları ‘kaçak’ olarak devam ediyor! TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu, Bodrum tepelerine ‘kaçak’ dikilen RES türbinleri için idareyi göreve çağırdı. TMMOB bünyesindeki 11 oda temsilcisi tarafından yapılan Geriş RES türbinleri ile ilgili basın açıklamasını İlçe Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Şehabettin Doğan yaptı. Doğan, hukuksuz ve kaçak bir projenin Bodrum yarımadasında gerçekleştirilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, Geriş’te başlatılan RES projesi ile ilgili süreç hakkında açıklama yaptı.
Geriş’teki RES projesinin kaçak olduğunun yargı kararı ile tescil edildiğini kaydeden Şehabettin Doğan, şunları söyledi:
““Ruhsat alınmadan başlayan bu çalışmalara Bodrum Belediyesi tarafından yapı tatil zaptı düzenlenmiş; yapı tatil zaptının iptali için şirket tarafından açılan davada İzmir bölge idare mahkemesi’nin 13.12.2016 tarihli ve y.d. itiraz no: 2016/396 kararında,
‘… özel hukuk tüzel kişisi olan davacı tarafından inşa edilmekte olan rüzgar enerji santrali ve eklerinin, yukarıda bahsi geçen “kamuya ait alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak olan” yapı ruhsatından muaf işler kapsamında olmadığının anlaşılması karşısında; bir kısmı 3. derece doğal sit alanında kalan ve ruhsatsız olarak yapılan yapıların 3194 sayılı imar kanunu’nun 32. madde kapsamında mühürlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.”
denmek suretiyle; projenin sadece yapı tatil zaptına konu kısımlarının değil, projenin tüm bileşenleri ile birlikte (türbin, şalt ve idare binaları vb.) tamamının ruhsata tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. daha açık bir ifade ile geriş res projesinin tamamının kaçak olduğu yargı kararı ile tescil edilmiştir. Bu karar doğrultusunda Bodrum belediye başkanlığı’nın 04.05.2017 tarih ve 2017/1083 sayılı encümen kararı ile proje kapsamında inşa edilen kaçak yapıların yıkılmasına karar verilmiştir. Ancak; mayıs ayından bu yana geçen sürede üstelik turizm sezonu nedeniyle inşaat yasaklarının da başladığı bu dönemde yıkım bir yana kaçak inşaatın hala durdurulmuyor olması dikkat çekici ve endişe vericidir.
Ne yazık ki bugün itibarıyla projedeki rüzgar türbinlerinin parçalarının izinsiz açılmış yollardan geçirilmesine, ruhsatsız ve kaçak olarak inşa edilmiş proje alanına getirilmesine ve ruhsatsız, kaçak inşaatın devam etmesine tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşların seyirci kalmaya devam ettiği esefle görülmektedir.”

YIKIM KARARLARINI UYGULAYIN

Doğan, idarenin yargı kararlarına uymasını talep ettiklerin belirterek “Aldığınız yıkım kararlarını derhal uygulayın” diye konuştu.
TMMOB olarak başta Bodrum Belediyesi olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve tüm resmi kurumların ödevlerini yerine getirmelerini istediklerini söyleyen Şehabettin Doğan, “Biz, TMMOB olarak böylesi bir suskunluk suikastinin asla bir parçası, tarafı olmadık, olmayacağız. Bodrum yarımadasının sakini değil sahibi olduğumuzu ve bu yolda her türlü mücadeleyi vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz” dedi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası’ndan Banu Özberk de Geriş RES projesi ile ilgili imar, lisans ve ÇED davalarının devam ettiğini, alınan yürütmeyi durdurma kararları olduğunu belirterek “Ama en önemlisi, yapı tatil zaptına ilişkin karardır” ifadelerini kullandı. Özberk, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı meslek hizmetler genel müdürlüğü, idari bina hariç bütün tesislerin ruhsattan muaf olduğuna ilişkin bir yazı vermişti.  Firma, idari binaya da ruhsat alınmadan inşaata başladığı için Belediye bir yapı tatil zaptı düzenledi. Ona ilişkin açılan dava da Bölge İdare Mahkemesi ‘sadece idari binalar değil, tamamı ruhsata tabidir’ dedi ve yapı tatil zaptı onaylanmış oldu. Ona istinaden Belediye yıkım kararını düzenledi. Fakat, dün itibariyle pervaneler de yukarı çıktı.” Dedi.
Firmanın, lisansına aykırı bir yapılaşmaya gittiğini de söyleyen Banu Özberk, “Dava dosyalarından ulaştığımız bir bilgi var. Normalde lisansta 13 türbin var. Yanlış değilse 8 tanesi 900 Kw gücünde,5 tanesi de 800 Kw gücünde idi. Fakat verilen sipariş, türbin imalatçısına, 4 tane 3 bin KW gücünde. Dava dosyalarındaki sipariş formlarından gördük bunu. Lisansa da uyulmuyor. Fiilen bir lisans iptali yok ama lisansa uymayan bir ekipman geliyor Bodrum’a. “ diye konuştu.
Özberk, bu arada firmanın lisans süresinin de 1 Nisan 2017 tarihi itibariyle dolduğunu sözlerine ekledi.

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.