Anasayfa » Çevre » TOHUM DERNEĞİ “SİT ALANLARI NEDEN KORUNMALIDIR”

TOHUM DERNEĞİ “SİT ALANLARI NEDEN KORUNMALIDIR”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, doğal sit alanlarında dört mevsimi kapsayan “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projelerinin” yapılarak değerlendirilmesini istediği proje için, Bodrum Tohum Derneği bu alanların korunma gerekçelerini sıralayarak görüş bildirdi.

Bodrum Kent Konseyi’nin 7 Kasım’da yapılan olağanüstü genel kurulunda, çeşitli kurum ve kuruluşlar, “doğal sit alanlarının derecelendirilmesinde değişikliklere gidilerek, 1.2.derecede korunması gereken doğal sit alanlarının imara açılmasının yolu açılmaktadır” denerek, oy birliği ile karşı çıkmıştı. Kurumlardan bazıları  kendi sektörleri ve veya uzmanlık alanları doğrultusunda görüş bildirirken, Bodrum Tohum Derneği Başkanı Ziraat Mühendisi Zafer Semerci’nin sunumu da ayrı bir önem arz ediyordu:

“Bodrum Tohum Derneği olarak, söz konusu bu alanları birilerinin siyasi ve ekonomik rantı için başıboş alanlar olarak görmüyoruz. Tam tersine bu alanların koruma alanları olması gerekliliğine inanıyoruz.
Bu alanlar yeryüzünün doğal bileşenlerinden, tıpkı biz insanlar gibi.
İnsanlar, siyasi ve ekonomik erkleri ele geçirdiklerinde yeryüzünün bir parçası olduklarını unutuyorlar ve yeryüzünün sahipleri gibi davranıyorlar. Yeryüzünün ve tüm biyoçeşitliliğin hayvan hakkını talan etme, yok etme haklarını kendilerinde görüyorlar ve bu anlayışla yasalar çıkararak sınırlar oluşturup tüm yeryüzünü işgal edebileceklerini sanıyorlar.
Bizler bu tür yasal dayatmaları yeryüzüne karşı işlenmiş işgalci faaliyetler ve çıkarılan yasaları da talan yasalar olarak kabul ediyoruz.
Bu tür işgalci ve talan çabaları, iklim değişikliği ve biyoçeşitliliğe yönelik en büyük tehdittir. Yerel ve küresel ölçekte korunması gereken bu alanlar, iklim değişikliğine ve biyoçeşitliliğin korunumunu sağlayacak en etkili çözümdür. Bodrum’un yerel iklim değişikliği ve yerel biyoçeşitliliğinin korunumu konusunda da belirleyici etkenlerdir.
Korunan alanlar ve korunan alan sistemleri biyoçeşitliliğin ve insanların geçim kaynaklarının korunması açısından, iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliği etkilerinin azaltımına önemli bir katkı sağlar. Bu alanları koruma gerekçelerini şu başlıklar altında toplayabiliriz.
1. Korunan alanların içme suyu için önemi
2. Korunan alanların tarım ürünlerinin genetik çeşitliliğini güvenceye almak için kullanımı
3. Korunan alanların biyoçeşitliliğin yaşamsal alanları olarak değerlendirilmesi
4. Korunan alanların çevresel zenginlik ve insani yoksulluğun azaltılmasında değerlendirilmesi
5. Korunan alanların doğal afetlerin azaltılmasında değerlendirilmesi
6. Korunan alanların insan sağlığına doğrudan ya da dolaylı katkıları
Bodrum Tohum Derneği olarak, Bodrum Sivil Toplum Kuruluşlarının yeni eylem yöntemleri geliştirmeleri gerekliliğine inanıyoruz.
Neler yapabiliriz?
1. İklim değişikliği uyum ve etkilerinin azaltımının, bütünsellik gerekçe ve eylem planının ortaya konulmasını sağlayacak bir durum analizi yapılmalıdır.
2. Yerel uygulamaları programları için rehberlik ve proje önerileri geliştirilmelidir. Bizler Bodrum Tohum Derneği olarak benzer bir proje protokolünü Bodrum Belediyesi’ne sunduk. Projemizin adı: Bodrum Yerel Bitkileri Çeşitlerinin ve Hayvan Irklarının Üretimi, Yaygınlaştırılması ve Korunması Projesi
3. Yerel politik yapıların ve tüm yerel STKların katılımı ile bir sivil eylem planının benimsenip geliştirilmelidir.
4. İşlevsel bir iletişim ve bilgilenme ağının geliştirilmesi gereklidir.
Bodrum Tohum Derneği’nin penceresinden görünenler bunlardır.

BODRUM TOHUM DERNEĞİ

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.