Anasayfa » Çevre » “AKLIMIZLA DALGA GEÇMEYİN” DEDİLER, BESA’YA ÇED TOPLANTISINI YAPTIRMADILAR

“AKLIMIZLA DALGA GEÇMEYİN” DEDİLER, BESA’YA ÇED TOPLANTISINI YAPTIRMADILAR

Gündoğan Çetili Burnu’nda Besa Firmasının  dört yıldır devam eden Bo Viera Projesi inşaatına ve hafriyatı ile denizi  30 dönüm doldurduğu için  hakkında hazine ve sivil toplum kuruluşları tarafından açılan davalar sürmesine rağmen, bakanlık ve firma tarafından yapılmak istenen “halkın katılımı  toplantısı” (ÇED) vatandaşlar tarafından yaptırılmadı.

Gündoğan Küçükbük Çetili Burnu’nda yapımı devam eden Bo Viera Projesi için,  bugün Çevre Şehircilik Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü  ve  firmanın ÇED Projesini hazırlayan Sistem Mühendislik tarafından, Muhtarlık Binasında  halkın katılımı toplantısı  yapılmak istendi. Toplantıya , Bodrum Kent Konseyi, Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi, TMMOB Bodrum Temsilcisi, Muğla Çevre Platformu, CHP İlçe Başkanı ile vatandaşların katılı. Katılımcılar, daha önceden de kaymakamlığa verilen “pandemi nedeni ile toplantının yapılmaması” talebini yazılı olarak Ç.Ş.B. Müdürlüğü yetkililerine sundular. Buna rağmen toplantının yapılacağı ifade edilince, projeyi anlatmaya başlayan Sistem Mühendislik katılımcılar tarafından protesto edilerek susturuldu. Katılımcılar “Firma kıyı çizgisini ihlal ederek denizi 30 dönüm doldurmuştur. Hakkında açılan davalar devam etmektedir, hapis ve para cezaları alınmıştır. Şimdi de dolgu kaldırılmadan yapılmak istenen bu çed süreci ve bunun bir parçası olan halkın katılımı toplantısı, hukuken yok hükmündedir” diye itirazda bulundular. İtiraz dilekçeleri, dava dosyaları ve bilir kişi raporları yetkililere sunuldu. STK temsilcileri   baştan yapılması gereken ÇED sürecinin şimdi yapılıyor olmasının ise “insanların akılları ile dalga geçmek ” olduğunu ifade ederek, toplantının yapılamadığına dair tutanak düzenlettirerek, yetkililerle birlikte imzaladılar.

Halkın katılımı toplantısına firmanın proje yürütücüsü Sistem Mühendisliğin 8/9 kişilik personelinin de sanki “halk” gibi imza atmış olmaları da dikkatlerden kaçmadı.

Toplantıda yetkililere sunulan itiraz dosyasından bir bölümde , şunlara yer veriliyor:

PROJE HUKUKA VE USULE AYKIRIDIR,

şöyle ki 1- ÇED Yönetmeliğinde: Yatırımın etkileyeceği alandaki yerel halkın, faaliyet konusunda görüşlerinin ve rızalarının alınması …. Denmesine rağmen rızamız alınmadığı gibi tüm itirazlarımıza, suç duyurularımıza, açılan davalara, tespitlere rağmen; 2016 yılında dinamit patlatılarak( sadece imar yolu açabilir tek imzalı izin ile) tüm doğal yapıyı, topografyayı, deniz dip yaşamını tahrip eden firmanın bir yetkilisi sanık hakkında: Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesince ,2016/ 502 E dosya ile 24/11/2017 tarihli duruşmada “ Sanığın Kıyı Kanununa Aykırılık suçunu işlediği mahkememizce sabit görüldüğünden….bir yıl iki ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,… 11 ay 20 güne indirilmesine, ve sonuç olarak 31.500 TL adli para ceza ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. 2- Hazine’ nin Bodrum 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı 2017/ 48 E dosya no’lu Men’i Müdahale ve Kal davasında Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği, Bodrum Denizciler Derneği, Muğla Barosu, bazı vatandaşlar da müdahil olmuşlardır. Dava halen derdesttir. Dava dosyasına sunulan 20.12.2019 tarihli bilirkişi dosyasında tüm işgaller, ekosisteme verilen zarar, dolgular tespit edilmiştir. (Rapor eklidir) 2019 yılında Bakanlık müdahalesi ile binaların projeye aykırı bölümlerinin bir kısmı yıkılmıştır. “Kıyı dolgusu kaldırılmamış, mendirekler kaldırılmış, deniz üstü görünümde beton yapı sökülmüş ama deniz dibi yüzeyden de göründüğü gibi aynen durmaktadır. Şirket’in iddia ettiği gibi kaçak dolgu kaldırılmadığı gibi hiçbir izne, ruhsata bağlı kalmaksızın kıyıya, kıyı kenar çizgisine zarar verecek şekilde müdahale sürmektedir.” 3- Bu süreçte arazi 3’ e bölünerek ÇED gerekli değildir kararı alınmış ancak; TMMOB Bodrum temsilciliğinin Muğla İdare mahkemesinde açtığı davada “ÇED Gerekli Değildir” kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Dosya İstinaf mahkemesindedir.
Yönetmeliğe aykırı uygulamaların durdurulması
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki projelerde;
a) “ÇED Olumlu” kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur. “ÇED Olumlu” ya da “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça yatırıma ilişkin durdurma kararı kaldırılmaz. “ÇED Olumlu” ya da “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınmaz ise, yatırımcı faaliyet alanını eski haline getirmekle yükümlüdür. 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
Durdurulması gereken inşaat gece ve gündüz hız kesmeden devam etmiş ve etmektedir. Hal böyleyken ; ÇED Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 3. bendine göre : Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle
ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez” Kuralı da tüm diğer yasa, yönetmelik, genelgeler gibi ihlal edilerek ÇED süreci başlatmak, pandemi koşullarında halkın sağlığını, yaşamını tehlikeye atarak, adeta “ Ya hasta olma riskini kabul et, ya da hakkın olan bir toplantıya katılma” der gibi Halkın katılım Toplantısı düzenlemek Anayasal, yasal hak ve kuralları çiğnemektir. – Kültür ve Turizm Bak. 07/09/ 2016 tarih ve 162436 sy. Yazısına : “Tersaneler ve Kıyı Yapıları Gn. Müd’nün 24/02/2017 tarih ,16462 sayılı yazısı ile görüşünü belirttiği, İskele ve kıyı düzenlemesi UİP ve NİP teklifini “Çevrenin, deniz ve kıyının korunması ilkesi gereği” gerekçelerini açıklayarak UYGUN GÖRMEDİĞİ; – Kültür ve Turizm Bak. Yapı Planlama’nın bir raporunda ; kıyıda ve denizde yapılan izinsiz ve kaçak imalat ve yapıların kaldırılarak kıyı ve denizin eski hale getirilmesi, Şirketin bu alandan tahliye edilmesi , gerekli yasal ve idari işlemlerin başlatılması vb. .. Tespitlerinin gereği yapılmış mıdır ? Yasal süreçler başlatılmış, başlatılanların sonuçları , gerekleri yerine getirilmiş midir ki ilk baştan yapılması gereken ÇED süreçi şimdi başlatılmıştır? Sonuç ve Talep: Tüm bu gerekçelerle ÇED dosyasında belirtilen ileride yapılacak inşaatlar ve dolgu ile ilgili olduğu ifade( iddia) edilen gerçekte ise ; yapılıp bitirilen ve devam eden yasalara aykırı, ruhsatsız, izinsiz , doğa ve çevreye zarar veren bir inşaat ile ilgili “PROSEDÜR TAMAMLAMA” toplantısının yapılmasına biz aşağıda imzası olanlar itiraz ediyoruz. EK: 1- Bodrum 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 20.12.2019 tarihli Bilirkişi Rapor’u 2-Sıtkı Koçman Ünv. Su Ürünleri Fakültesi ve İMEAK DTO Bodrum Şb.”Kıyıda Yapılaşmanın Deniz dip Yaşamına Etkileri” Araştırma Rapor’u

 

 

 

 

 

 

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.