Anasayfa » Çevre » CUMHURBAŞKANLIĞI KONUK EVİ’NİN BULUNDUĞU OKLUK KOYU DOLGU ALANI İLE YENİLENİYOR

CUMHURBAŞKANLIĞI KONUK EVİ’NİN BULUNDUĞU OKLUK KOYU DOLGU ALANI İLE YENİLENİYOR

Marmaris Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi Dolgu ve İskele Projesi ile; Okluk Koyu’na 2 adet Yat Yanaşma Yeri , 2 adet İskele, 1 Adet Plaj ve Dolgu alanı ile toplam 15.295,127 M2 kıyı yapısı ilave ediliyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sayfasında (http://eced.csb.gov.tr/ced/jsp/ek1/16608#), Gökova Okluk Koyu olarak bilinen ve eski Cumhurbaşkanlarından Turgut Özal döneminde yapılan konuk evinin bulunduğu koya dolgu alanı ile, yat yanaşma yeri, iskele, plaj ve dolgu alanını içeren proje tanıtım dosyası yayınlandı. Projeden dikkat çeken bazı bölümler ise şöyle:

MARMARİS CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET KONUKEVİ DOLGU VE İSKELE PROJESİ “PROJE TANITIM DOSYASI”

PROJE BEDELİ : 30.000.000 TL

PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ): : Muğla İli, Marmaris İlçesi, Okluk Koyu Mevkii
PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ

“Proje Alanı 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritada O20 a2 paftasında yer almaktadır.”

“Proje kapsamında planlanan kıyı yapılarının genişlikleri arttırılabilecektir. Bu nedenle 113.443,74 m2 proje alanı belirlenmiştir. Proje kapsamında kıyı yapılarının genişliklerinin arttırılması durumunda yine belirlenen proje alanı içerisinde kalınacaktır. Toplam 113.443,74
m2 proje alanı içerisinde 15.295,127 m2 alanda yat yanaşma yeri, iskele, plaj ve dolgu yapılacaktır. Ayrıca, toplamda yaklaşık 10.966,229 m2 alanda dolgu yapılacaktır.
Proje kapsamında 10.966,229 m2 alanda plaj ve dolgu yapılacaktır. Bu alanın yaklaşık olarak 3.667,288 m2 kısmına kum dolgu, kalan 7.298,941 m2 kısmına ise kum ve/veya çakıl dolgu yapılacaktır.
Plaja ve deniz kıyısına kum ve/veya çakıl dolgu yapılacaktır. Dolgu malzemesi benzer plajlardan temin edilecektir. Yaklaşık olarak 3.667,288 m2 alanda yaklaşık olarak 1.833,644 m3 kum dolgu yapılacaktır.
Plaj gerisi alana kum ve/veya çakıl dolgu yapılacaktır. Dolgu malzemesi Marmaris çevresindeki ocaklardan temin edilecektir. Yaklaşık olarak 7.298,941 m2 alanda yaklaşık olarak 14.597,882 m3 kum ve/veya çakıl dolgu yapılacaktır. Kıyı yapılarının yapımından kaynaklı herhangi bir dip taraması işlemi yapılmayacaktır. Kıyı yapısı alanlarının mevcut batimetrisi korunacaktır. Planlanan yat yanaşma yerleri yüzer
nitelikli olmayıp sabit olacaktır.”

“Marmaris Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi Dolgu ve İskele Projesi kapsamında Yat
Yanaşma Yeri – 1 olarak planlanan alana süper yat boyutunda yatlar yanaşacaktır. Yat
Yanaşma Yeri – 1, 170 m uzunluğunda ve 18,3 m eninde olacaktır. Kıyı yapıları için gerekli
olacak usturmaça, babalar ve merdivenleri içerecektir. Kıyı yapılarının genişliği
arttırılabilecektir.
Yat Yanaşma Yeri – 2 olarak planlanan alana konukların mega yat boyutlarında olan
yatları yanaşacaktır. Yat Yanaşma Yeri – 2, 50 m uzunluğunda ve 10,5 m eninde olacaktır.
Kıyı yapıları için gerekli olacak usturmaça, babalar ve merdivenleri içerecektir. Kıyı
yapılarının genişliği arttırılabilecektir.”

“Proje alanında inşaat aşamasında 9 ay, ayda 25 gün, günde 10 saat 1 vardiya olarak üretim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Planlanan plaj içerisinde güneşlenme ve dinlenme amaçlı bungalovlar yer alacaktır. Bungalovların ucunda iskeleler yer alacaktır. Plaj planlanan alanda mevcut durumda Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi’ nin güneşlenme iskelesi bulunmaktadır. İnşaat döneminde söz konusu güneşlenme iskelesi sökülecektir. Güneşlenme iskelesi dışında kıyı yapılarının yapılacağı kıyı şeridi bakir durumdadır. Proje alanında herhangi bir kıyı yapısı
mevcut değildir.”

“T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Muğla İli Deprem Haritası ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. Ek-9). Proje alanı deprem haritasından görüleceği üzere 1. derece deprem bölgesinde kalmaktadır.
Proje alanı içerisinde ve çevresinde yapılan gözlemlere dayanarak proje sahası içerisinde herhangi bir akar dere, göl, gölet ve baraj bulunmamaktadır. Proje alanının büyük kısmı deniz üzerinde yer almaktadır.”

Projenin yapım çalışmalarına geçilmeden önce 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili
hükümlerine uyulacaktır. İmar Planı önerisi onaylanmadan inşaat faaliyetlerine
başlanmayacaktır.

“Proje alanını gösterir Aydın – Muğla – Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni Planı, Lejantı ve Plan Hükümleri Ek-12’de verilmiştir. Proje alanı Çevre Düzeni
Planına göre deniz, orman alanı ve tarım alanı içerisinde kalmaktadır. Aydın – Muğla –
Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre proje alanı Önemli
Doğa Alanı, Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Doğal Sit Alanında kalmaktadır. Söz konusu
alanlar için plan hükümlerinde alt ölçekli imar planlarının geçerli olduğu belirtilmiştir.
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı
Revizyonu 16.05.2003 tarihinde onaylanmıştır. Bu planda Okluk Koyu Mevkii “Özel Çevre
Koruma Bölgesi”, ve “Birinci Derece Doğal Sit Alanı” sınırları içerisinde, “Makilik ve
Fundalık Alanlar” ve “Orman Alanları” ve 500 metrelik koruma kuşağı olarak belirtilen alanın
içinde kalmaktadır.
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı
Revizyonunda proje alanı, “Kamu Hizmet Alanı”, “Yat Yanaşma Yeri” ve “Sürdürülebilir
Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları” kapsamına alınmıştır.
Proje alanını gösterir Marmaris Okluk Koyu Dolgu ve İskele Projesi 1/5.000 Ölçekli
Nazım İmar Planı önerisi ve Plan Açıklama Raporu Ek-15’de verilmiştir. Söz konusu imar
planı önerisinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi Dolgu ve İskele Projesi imar planı
kapsamında değerlendirilmektedir. Uygulama İmar Planı Genel ve Özel Hükümlerinde
belirtilen taahhütlere uyulacaktır.
Nazım İmar Planı önerisinde plaj alanı olarak planlanan alanlar “Kumsal Plaj”, plaj
gerisi dolgu alanı olarak planlanan alan “Dolgu Alanı”, Yat Yanaşma Yerleri olarak planlanan
alanlar “Yat Yanaşma Yeri” ve İskele Alanları olarak planlanan alan “İskele” olarak
tanımlanmıştır. Kıyı şeridinde kalan bazı alanlar ise orman alanı olarak belirlenmiştir.
Proje alanını gösterir Marmaris Okluk Koyu Dolgu ve İskele Projesi 1/1.000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı önerisi ve Plan Açıklama Raporu Ek-14’de verilmiştir. Söz konusu imar
planı önerisinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi Dolgu ve İskele Projesi imar planı
kapsamında değerlendirilmektedir. Uygulama İmar Planı Genel ve Özel Hükümlerinde
belirtilen taahhütlere uyulacaktır.
Uygulama İmar Planı önerisinde plaj alanı olarak planlanan alanlar “Kumsal Plaj”, plaj
gerisi dolgu alanı olarak planlanan alan “Dolgu Alanı”, Yat Yanaşma Yerleri olarak planlanan
alanlar “Yat Yanaşma Yeri” ve İskele Alanları olarak planlanan alan “İskele” olarak
tanımlanmıştır. Kıyı şeridinde kalan bazı alanlar ise orman alanı olarak belirlenmiştir.
Projenin yapım çalışmalarına geçilmeden önce 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili
hükümlerine uyulacaktır. İmar Planı önerisi onaylanmadan inşaat faaliyetlerine
başlanmayacaktır.
Planlanan Birimler ve Alanları
Yat Yanaşma Yeri 2 adet  alan (m2) 4.060,377
İskele 2 adet alan (m2) 268,521
Plaj ve Dolgu 1 adet alan (m2) 10.966,229
TOPLAM Alan (m2) 15.295,127
Proje kapsamında planlanan kıyı yapılarının genişlikleri arttırılabilecektir. Bu nedenle 113.443,74 m2 proje alanı belirlenmiştir. Proje kapsamında kıyı yapılarının genişliklerinin arttırılması durumunda yine belirlenen proje alanı içerisinde kalınacaktır. Toplam 113.443,74 m2 proje alanı içerisinde 15.295,127 m2 alanda yat yanaşma yeri, iskele, plaj ve dolgu yapılacaktır. Ayrıca, toplamda yaklaşık 10.966,229 m2 alanda dolgu yapılacaktır.

Kıyı Kıyı-dolgu Projeleri ENPO MÜHENDİSLİK ÇEVRE DANIŞMANLIK MADENCİLİK İNŞAAT VE TARIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 28/02/2017 10:39:21

Paylaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.